Свобода — Личностно разкрепостяване

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Свобода.

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


 
Свободни по дух
 • Аз обичам духът ми да е свободен. Някои не харесват това, но то е начинът, по който мога да бъда себе си.принцеса Даяна


 • Аз не съм самотна, аз съм свободна. Вече не ми се налага да бъда нечия гордост, да бъда символ за някого, да бъда на първо място за някого.Лина Хорн • Аз търся възможности, не сигурност. … Искам да поемам премерен риск, да мечтая и да градя, да се провалям и да успявам. Отказвам да заменя стимулите за милостиня. Предпочитам житейските предизвикателства пред живота на гарантираното съществуване, трепета от реализацията пред застоялия покой на утопията. Няма да заменя свободата за благотворителност, нито достойнството за подаяния. Моето наследство е да мисля и да действам сам за себе си, да се наслаждавам на плодовете от моите творения и да се изправя смело пред света и да кажа: "Ето, това съм направил."Хърбърт Хувър
 • Вероятно, когато вече не можеш да изгубиш доброто си име, се получава определена свобода.Маргарет Атууд, из романа "Наричаха я Грейс"


 • Винаги някой някого обижда с проявите и утвърждаването на собствената си свобода. Но и обиденият на свой ред обижда обидилия го с отсъствието си на търпимост и с неадекватните си реакции. … Да обиждаш другите е лошо и безнравствено. Но да се обиждаш шумно и заядливо на всичко подред, е не по-малко безнравствено…Лев Рубинщейн


 • Всеки човек трябва да бъде свободен да прави добро, но само ако е за негова собствена сметка.Милтън Фридман • Възможността да се прави всичко, което ни е угодно, не е волност, не е и свобода, а оскърбителна злоупотреба с истинската свобода.Паул фон Хайзе


 • Въобще да учиш някого на любов към свободата е не само безполезно, но и невъзможно. Ако това изобщо може да се направи, то е само по един-единствен начин – като изявяваш и демонстрираш със своето лично творческо и ежедневно поведение какво представляват свободните хора.Лев Рубинщейн • …Границите на нашата свобода през цялото време се търкат – пораждайки понякога искри – о границите на чуждата свобода. В случаи като тези са безсилни и етическите, и дори юридическите механизми. В случаи като тези се налага да се опираш на собствената нравствена и естетическа интуиция. И на опита, разбира се. Но опита на свободата едва ли можем да си го представим без самата свобода.Лев Рубинщейн
 • Да се наричаш свободен човек е най-голямото богатство.Еврипид • Единствената свобода, която има трайно значение, е свободата на интелигентност, тоест свободата на наблюдение и преценка, упражнявана в името на цели, които си струват. Най-често срещаната грешка, свързана със свободата, мисля, е да бъде идентифицирана със свободата на движение или с физическата страна на някаква дейност.Джон Дюи


 • За да бъдеш щастлив трябва да живееш като свободен… или да престанеш да живееш.Стобей


 • За да бъде свободен, човек не бива напразно да желае всичко онова, което му мине през главата. Напротив, свободният човек трябва да се научи да желае и прима всичко онова, което се случва с него.Епиктет


 • За този, който сам не е свободен, не са свободни и другите.Георг Хегел


 • За свободните са достижими всички висоти. — «Для свободных — все высоты достигаемы.»Максим Горки


 • Защо ли най-трудното нещо на света е да убедиш една птица, че е свободна … и че може сама да си го докаже, стига да отдели малко време, за да се поупражнява? Защо трябва да е толкова трудно?Ричард Бах, из "Джонатан Ливингстън Чайката"


 • "Защо си тъжен все? В полето според мен / далеч по-зле, отколкото във клетка, се живее!" / "За тебе е така. Ти в клетка си роден. / А аз на свобода. И все тъжа за нея."Пьотр Вяземски, из баснята "Два щиглеца"

 • Как е възможно да говориш такива неща? — Как мога ли? … Не, истинският проблем е: как е възможно да не мога…Олдъс Хъксли, из "Прекрасният нов свят"


 • Каква свобода е това, щом трябва да се пoкланям пред тебе? — из американския филм "Александър"


 • Когато се нуждая от другия, за да съществувам, връзката се превръща в зависимост, а когато сме зависими, не можем да избираме. А без избор няма свобода. А без свобода няма истинска любов.Хорхе Букай


 • Когато хората говорят за свобода, те имат предвид не свободата като такава, а ограждането от странични вмешателства.Маргарет Атууд, из "Постижение"


 • Който е свободен от предразсъдъци, трябва да приеме, че другите няма да го разберат.Лион Фойхтвангер


 • Който иска да бъде свободен, трябва сам да се освободи. Свободата не е приказен подарък, който пада в скута на човек. Какво е свобода? Това е да имаш волята да бъдеш отговорен за самия себе си.Макс Щирнер • Който не обича свободата и истината, може да стане могъщ човек, но велик — никога.Волтер


 • Към свободата води само един път: презрение към онова, което не зависи от нас.Епиктет


 • Магьосниците (шаманите) разбират свободата като способността да вършиш невъзможното, неочакваното – да сънуваш сън, който няма основа, няма реалност в ежедневния живот.Флоринда Донър • Най-важният вид свобода е да бъдете това, което сте.Джим Морисън • Не искам да затворя живота си в странична, еднопосочна уличка.
  Искам да изляза на простор! Да се осъществя.
  Искам свободно да избирам и сменям посоките си!
  Блага Димитрова, из романа "Отклонение"


 • Ние не знаем как да бъдем свободни. Свободата е нещо, за което се учи.Теди Москов


 • Ние не сме свободни да достигнем това или онова, но сме свободни да направим или не направим необходимото.Освалд Шпенглер


 • Няма насилие, което би могло да ни лиши от свободата на избора.Епиктет
 • Опитайте се да се освободите от всичко, което ви сковава, направете свръхчовешко усилие да излезете жив вън от тялото си, вън от своите интереси, от мислите си и от цялото човечество, за да погледнете другаде, и тогава ще разберете колко са нищожни кавгите между романтици и натуралисти или разискванията по бюджета. — из романа "Бел Ами" на Ги дьо Мопасан • Преди всички други свободи ми дайте свободата да знам, да говоря и да споря свободно според съвестта си.Джон Милтън • При никакви обстоятелства не желая да бъда специалист по всичко. Имам право да изляза извън рамките... Пожелавам си шанс, а не сигурност... Искам да се срещна с риска, да копнея за нещо и да го постигна, да преживея крушение и успех. Отхвърлям всяко предложение да продам порива си за дребни башиши. Предпочитам да се изправя пред трудностите на живота, отколкото да водя застраховано съществуване. По-добре напрегнатата възбуда на собствения успех, отколкото безличния покой на утопиите. Не заменям нито свободата си срещу благодеяния, нито човешките си достойнства за щедри дарове. Научил съм се сам да мисля, да действам, да гледам света право в лицето и да заявявам: "Това Творение е мое." Всичко се съдържа в думите: "Аз съм свободен човек."Алберт Швайцер • Разбойници по отношение на свободата на волята няма, и тирани също няма.Епиктет


 • Само глупаците считат своеволието за свобода.Тацит • Свобода значи да искаш нещата да стават не така, както желаеш, а както е справедливо да стават.Епиктет


 • Свободата и разпуснатостта са съвършено противоположни едно на друго понятия.Квинтилиан


 • Свободата е най-ревнивата и взискателна любовница, която може да подмами и ума, и душата на човека. Тя не иска да има нищо общо с човек, който не иска да й се отдаде изцяло. Но щем веднъж изпепеляващата жар на нейните неустоими, сияещи очи се разгори в сърцето на жертвата, той вече знае, че на света няма друга усмивка освен нейната.Кларънс Дароу • Свободата изисква спонтанни действия. Представа си нямаш какво е да се самозабравиш и да се оставиш на спонтанността…Флоринда Донър • Свободата не е необходимост, а диалектически разум, способен да бъде съвместим с необходимостта, сам прикриващ собствената си същност и явление.Дмитрий Саблин


 • Свободата не е осъзната необходимост, а необходимост от нейното осъзнаване.Валентина Беднова • Свободата не се преподава, на нея не се е обучава. С нея се заразява. И се заразяват все по-голям и по-голям брой хора.Лев Рубинщейн


 • Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо.Демокрит


 • Свободен е този, у когото всичко произтича в съответствие със свободната му воля и комуто никой не може да попречи. А лудостта дали е свобода? В никакъв случай. Безумието и свободата са несъвместими.Епиктет


 • Свободен човек е този, който в най-малка степен осъзнава своята несвобода.Габриел Лауб


 • …Свободният човек не е завистлив – той охотно признава великото и възвишеното и се радва, че го има.Георг Хегел


 • Свободният човек се разпорежда само с това, с което може да се разпорежда безпрепятствено. А да се разпорежда безпрепятствено той може само със самия себе си. И затова, ако видиш, че някой човек иска да се разпорежда не със самия себе си, а с други, то знай, че той не е свободен – той е станал роб на своето желание да властва над хората.Епиктет • Според мен е натрупан твърде много опит в мислене как да се контролира човека, вместо как да се освободи. Как да се опише, вместо как да се разкрепости.Артър Милър


 • Това, което в едни случаи се нарича свобода, в други се нарича разпуснатост.Квинтилиан


 • Трябва да правим планове за свобода, а не само за сигурност. Ако не за друго, то поне затова, че само свободата може да направи сигурността по-сигурна.Карл Попър


 • Хората са се научили да се ползват от всичко, само не и от свободата си. Може би да се бориш с нуждата и крайната необходимост е доста по-лесно, отколкото със свободата. В нужда хората се закаляват и живеят с мечти за свободата. Но ето, че идва свободата и хората не знаят какво да правят с нея.Михаил Пришвин


 • Човек е свободен в момента, в който пожелае да бъде.Волтер • Човек сам си извоюва параметрите на свободата. Въпросът е да е в хармония със себе си, да е доволен от тези параметри и те да не му тежат. Когато си във вътрешно равновесие, в сговор със света и околните, ти си свободен.Павел Тодоров