Даяна Спенсър, лейди (принцеса на Уелс)

(пренасочване от Даяна Спенсър)

Лейди Даяна Спенсър (англ. Diana Frances Mountbatten-Windsor, 1961–1997) е английска принцеса на Уелс, първа съпруга на принц Чарлз, принца на Уелс, в продължение на петнадесет години и майка на наследниците на британския трон принцовете Уилям и Хари. • Аз обичам духът ми да е свободен. Някои не харесват това, но то е начинът, по който мога да бъда себе си.
  I like to be a free spirit. Some don't like that, but that's the way I am.


 • Прави само каквото ти казва сърцето.
  Only do what your heart tells you.


 • Слабост ли е, че се водя от сърцето си, а не от главата си?
  It is a weakness that I lead from my heart, and not my head?


 • Не действам по наръчник... Аз се ръководя от сърцето, а не от главата.
  I don't go by the rule book... I lead from the heart, not the head.


 • Не съм политическа фигура, нито искам да бъда - аз идвам с моето сърце.
  I am not a political figure, nor do I want to be one; but I come with my heart.


 • Когато си щастлив, можеш да простиш много неща.
  When you are happy you can forgive a great deal.


 • Да показваш чувствата си не значи, че си разглезен.
  It's not sissy to show your feeling.


 • Прегръдките имат огромна полза - особено за децата.
  Hugs can do great amounts of good - especially for children.


 • Наистина е важно да показваш любов.
  It’s important to show lovе.


 • Трябва да имам място, където да намирам покой за ума си.
  I've got to have a place where I can find peace of mind.


 • Казват, че е по-добре да си беден и щастлив, отколкото богат и злочест. А какво ще кажете за нещо компромисно - като среднобогат и просто без настроение?
  They say it is better to be poor and happy than rich and miserable, but how about a compromise like moderately rich and just moody?


 • Аз знаех каква е моята работа: да излизам, да се срещам с хората и да ги обичам.
  I knew what my job was; it was to go out and meet the people and love them.


 • Мисля, че най-голямото заболяване на този ден и век е, че хората се чувстват необичани. Знам, че мога да дам любов за минута, за половин час, за ден, за месец - мога да дам. И съм много щастлива да правя това, искам да правя това.
  I think the biggest disease the world suffers from in this day and age is the disease of people feeling unloved. I know that I can give love for a minute, for half an hour, for a day, for a month, but I can give. I am very happy to do that, I want to do that.


 • Най-голямото заболяване на този ден и век е, че хората се чувстват необичани.
  The biggest disease this day and age is that of people feeling unloved.


 • Обичам да държа ръцете на хората, когато посещавам болници, въпреки че те са шокирани, защото не са преживявали нищо подобно преди това - но за мен това, което правя, е нещо нормално.
  I love to hold people's hands when I visit hospitals, even though they are shocked because they haven't experienced anything like it before, but to me it is a normal thing to do.


 • Нищо друго не ми доставя повече щастие от това да се опитам да помогна на възможно най-много уязвими в това общество. Това е цел и съществена част от моя живот - това е вид съдба. На всеки, който в беда ме повика, аз ще се притичам - където и да съм.
  Nothing brings me more happiness than trying to help the most vulnerable people in society. It is a goal and an essential part of my life - a kind of destiny. Whoever is in distress can call on me. I will come running wherever they are.


 • Хората си мислят, че в края на деня мъжът е единствената награда. Всъщност изпълнената работа е по-добрата награда за мен.
  People think that at the end of the day a man is the only answer. Actually, a fulfilling job is better for me.


 • Навсякъде виждам страдание - и това е мястото, където искам да бъда, и да правя, каквото мога.
  Anywhere I see suffering, that is where I want to be, doing what I can.


 • Не можеш да успокоиш измъчените като измъчваш спокойните.
  You can't comfort the afflicted with afflicting the comfortable.


 • Ако трябва да се грижа за хората в болницата, трябва да знам всеки аспект от тяхното лечение и да разбирам тяхното страдание.
  If I am to care for people in hospital I really must know every aspect of their treatment and to understand their suffering.


 • Вниманието и привързаността на обществото ме преведоха перз едни от най-трудните периоди; вашата любов и привързаност винаги е облекчавала моите пътувания.
  The kindness and affection from the public have carried me through some of the most difficult periods, and always your love and affection have eased the journey.


 • Аз искам всички майки, бащи и деца да осъзнаят колко много се нуждая от тях и колко много ценя тяхната подкрепа.
  I wish all the mothers, fathers and children out there realize how much I need them and how much I value their support.


 • Бих искала хората да мислят за мен като за някой, който се грижи за тях.
  I'd like people to think of me as someone who cares about them.


 • Всеки един от нас има нужда да покаже колко много се грижим ние един за друг и едновременно с това се грижим за себе си.
  Everyone of us needs to show how much we care for each other and, in the process, care for ourselves.


 • Най-големият проблем на този свят днес е нетолерантността. Всички са толкова нетолерантни един към друг.
  The greatest problem in the world today is intolerance. Everyone is so intolerant of each other.


 • Не ме наричайте икона. Аз съм просто майка, която се опитва да помогне.
  Don't call me an icon. I'm just a mother trying to help.


 • Ако на мъжете им се налагаше да раждат, никой от тях нямаше да има повече от едно дете. — по време на втората бременност
  If men had to have babies, they would only ever have one each.


 • Чарли Чаплин започва да създава деца на 60 - след като е решил, че тогава вече иска да има деца. Аз все още чувствам същото, което винаги съм чувствала. По-добре сега, защото съм по-щастлива.
  Charlie Chaplin started having kids at 60-just decided he wanted to have kids then. I still feel the same as I've always felt. Better now, because I'm happier.


 • Родителите учат малките си деца да не говорят с непознати, а аз уча моите да го правят. — из документален филм на ВВС


 • Какво ли трябва да му е на едно малко момче, когато прочете, че баща му никога не е обичал майка му?
  What must it be like for a little boy to read that daddy never loved mummy?


 • Ще се боря във всяко едно положение за моите деца, така че те да могат да постигнат своите възможности като човешки същества и като личности с обществени задължения.
  I will fight for my children on any level so they can reach their potential as human beings and in their public duties.


 • Аз искам моите момчета да разбират емоциите на хората, тяхната несигурност и лишения, техните надежди и мечти.
  I want my boys to have an understanding of people's emotions, their insecurities, people's distress, and their hopes and dreams.


 • Живея за синовете си. Бих била изгубена без тях.
  I live for my sons. I would be lost without them.


 • Отнасяй се към семейството си като към приятели и към приятелите си като към семейство.
  Treat your family like friends and your friends like family.


 • Във всяко едно отношение семейството е връзка с нашето минало и мост към нашето бъдеще.
  In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future.


 • Любовта на семейството и най-голямата благословия в живота.
  The love of a family is life's greatest blessing.


 • Щастливото семейство е като предварителен рай.
  A happy family is but an earlier heaven.


 • В този брак бяхме трима. А аз не обичам тълпите. — след развода в интервю за ВВС през 1995 г.
  There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.


 • Хората ме наричат Мерилин Монро на 80-те години, считайки, че това е голямо щастие.


 • Да бъдеш принцеса не е това, което го хвалят, че е.
  Being a princess isn't all it's cracked up to be.


 • Не мисля, че много хора ще искат да бъда Кралица. Аз правя неща по различен начин - и не се действам по наръчник.
  I don’t think many people will want me to be Queen. I do things differently – I don’t go by the rule book.


 • Жизненоважно е за монархията да поддържа връзка с хората. Това е, което се старая да правя.
  It's vital that the monarchy keeps in touch with the people. It's what I try and do.


 • Бих искала да бъда кралица в сърцата на хората, но не се виждам като кралица на тази страна.
  I'd like to be a queen in people's hearts but I don't see myself being queen of this country. • Джаки Кенеди-Онасис се отнасяше към принцеса Даяна като към "красива, елегантна, очарователна, много стилна и чудесна майка." — из книгата "Джаки след Джак"
  Jackie Kennedy-Onassis referred to Princess Diana as to “beautiful, elegant, charming, very stylish and wonderful mother.”
  — w:en:Christopher Andersen|Кристофър Андерсън


 • Тя беше естествено красива жена отвън и отвътре и лейди с огромна топлота, скромност и съчувствие.
  She was a naturally beautiful woman inside and out and a lady of great warmth, humility and compassion.
  — w:en:Jimmy Choo|Джими Чу, дизайнер


 • Тя беше принцеса. Имаше стил. Вършеше всичко с изящество и чар.
  She was a princess. She had a style. She did everything with grace and charm.
  — w:en:David Thomas|Дейвид Томас, ювелир на короната


 • Тя беше много очарователна като персона, не само защото беше принцеса. Тя имаше това привлекателно качество. Имаше съчувствие... Беше жена, която показваше сърцето си. Показа болката от развода; ревността от друга жена, намирайки се в сянка – тя беше човек. Отнасяше се възхитително към своите деца. Те винаги идваха първи.
  She was very charismatic as a person, not just because she was a princess. She had this caring quality. She had compassion… She was a woman who showed her heart. She showed the pain of divorce; the jealousy of another woman being in the background – she was human. She was divine with her children. They always came first.
  — w:en:David Sassoon (designer)|Дейвид Сасун, дизайнер