Лина Хорн

американска певица и актриса

Лина Мери Калхун Хорн (англ. Lena Mary Calhoun Horne, 1917-2010) е актриса и джаз певица от афро-американски произход, първият афро-американски секссимвол на САЩ, оставила след себе си повече от 60 години сценична кариера. • Не товарът те събаря, а начинът, по който го носиш.
  It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it.


 • Колкото и да се опитвам, когато си отворя устата, Лина излиза и аз изпадам в лудост.
  As much as I try, when I open my mouth, Lena comes out, And I get so mad.


 • Обещах си да бъда мила с другите хора.
  I made a promise to myself to be kinder to other people.


 • Аз наистина мразя да пея.
  I really do hate to sing.


 • Аз не съм самотна, аз съм свободна. Вече не ми се налага да бъда нечия гордост, да бъда символ за някого, да бъда на първо място за някого.
  I'm not alone, I'm free. I no longer have to be a credit, I don't have to be a symbol to anybody; I don't have to be a first to anybody.


 • Карат те да мислиш, че си втора категория, но ти не си роден за това.
  You have to be taught to be second class; you're not born that way.


 • Не съм длъжна да бъда имитация на бяла жена от Холивудски тип, какъвто се надяват да стана. Аз съм себе си и не мога да бъда като никой друг.
  I don't have to be an imitation of a white woman that Hollywood sort of hoped I'd become. I'm me, and I'm like nobody else.


 • Бях уникална с това, че бях такъв тип чернокожа, какъвто белите могат да приемат. Аз бях тяхната мечта. Оказаха ми възможно най-лошия прием, защото ме одобряваха не за това колко бях голяма или какво бях допринесла, а заради начина по който изглеждах.
  I was unique in that I was a kind of black that white people could accept. I was their daydream. I had the worst kind of acceptance because it was never for how great I was or what I contributed. It was because of the way I looked.


Външни връзки