Воля — Волеви усилия

(пренасочване от Воля)
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Воля
 • …Ако волята се хваща само за дреболии, само за безсъдържателни неща, то тя се превръща в твърдоглавие. Това последното има само форма на характер, но не и такова съдържание.Георг Хегел


 • Ако има воля, благополучието не може да бъде много далече. — «If there's a will, prosperity can't be far behind.»У. К. Фийлдс


 • Безпощадността при избавянето от съмненията или способността да не ги забелязваш се нарича сила на волята.Карол Ижиковски


 • Волята у началника е творческа сила. Тя е сложна функция от знанието и вярата. Без познание на нещата и без вяра в успеха волята се обръща в безволие или безсмислен инат. Георги Вазов


 • Волята, която не решава нищо, не е действителна воля: безхарактерният никога не достига до решение.Георг Хегел
 • Желанието да пречупиш волята на другия е желание на слабия – то не е опасно за теб.Вантала


 • Има само един път към щастието: да престанеш да се безпокоиш за нещата, които не са подвластни на волята ти.Епиктет


 • Имаме желязна воля. … А ако сме извратени и използваме волята си за порочни занимания? — из филма "Либертинецът"

 • Колкото е по-необходимо да притежава сила на волята този, който упорства в достигането на разумна цел, толкова е по-отвратително твърдоглавието…Георг Хегел

 • Ние притежаваме повече сила, отколкото воля; затова и често, за да се оправдаем в собствените си очи, си въобразяваме, че нещата са невъзможни.Франсоа дьо Ларошфуко


 • Никой нищо не прави хубаво, ако е против волята му, дори ако човек и да прави нещо хубаво.Августин
 • Първият процес, с който волята започва, е ограничаването. Без ограничаване волята не може да се прояви.Петър Дънов
 • Само мъдрият успява да прави всичко съобразно волята си.Цицерон

 • Твърдоглавият упорства в своята воля само затова, защото това е неговата воля; той упорства в нея без разумно основание, т.е. без неговата воля да представлява нещо, имащо всеобща ценност.Георг Хегел
 • Човек може да покори дори небето. Ако волята му е съсредоточена, а духът му - деен, то нито съдбата, нито знаменията ще имат власт над него.Чън Дзижу


 • Човек със свободна воля не може да бъде наричан роб.Епиктет