Марк Тулий Цицерон (Marcus Tullius Cicero, 106-43 г.пр.н.е.) е прочут римски оратор и държавник. Известен е като най-големия стилистик на латинската проза.


 • Без дружба животът е нищо.
  Sine amicitia vita nulla est.
 • Благото на народа е най-големият закон.
  Salus populi — suprema lex.
 • Влюбеният в себе си няма съперници.
 • Всичко прекрасно се среща рядко.
  Omnia praeclara rara.
 • Всеки може да сгреши, но само глупакът упорства в грешката си.
  Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare.
 • Всяко изследване е свързано с много трудности.
  Omnis cognitio multis est obstructa difficultatibus.
 • Във време на война законите немеят.
 • Гладът е (най-добрата) подправка към яденето.
  Cibi condimentum est fames.
 • Гневът е враг на съвета.
  Iracundia est inimica consilio.
 • Гъбата израства за една нощ. — злото се появява бързо
  Fungus una nocte nascitar.
 • Да живееш значи да мислиш.
  Vivere est cogitare.
 • Да загинеш насилствено в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото.
  Vi opprimi in bona causa est melius, quam malae cedere.
 • Да не знаеш историята означава винаги да бъдеш дете.
  Historiam nescire, hoc semper puerum esse.
 • Даден ни е кратък живот, но споменът за добре изживения живот е вечен.
  Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna.
 • Докога, Катилина, ще злоупотребяваш с нашето търпение?
  Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra.
 • Дори и в мислите не се побира, че е имало време, когато не е имало никакво време.
 • Дръж се с достойнство и изящество.
  Agere cum dignitate et venustate
 • Изхвърли копията, които друг ти приготвя!
  Hastas iace, quas alius ministrat!
 • Историята е учител в живота.
  Historia magistra vitae.
 • Като мълчат, крещят.
  Cum tacent, clamant.
 • Където делото говори само за себе си, защо са необходими думи?
  Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?
 • Лесно е да се намери забрава, ако мъката е чужда.
  Levis est consolatio ex miseria aliorum.
 • Между добри хора всичко се нарежда добре.
  Inter bonos bene.
 • Миналото време никога не се връща.
  Praeteritum tempus numquam revertitur.
 • Навикът е втора природа.
  Consuetudo est altera natura.
 • На всеки човек е свойствено да греши, но никому, освен на глупака, не е свойствено да упорствува в грешката си.
 • Най-висшето право е най-висша несправедливост.
  Summum ius, summa inuria.
 • Най-сладките неща в живота са най-тихи.
  Щастливият живот се състои в покоя на съзерцанието.
 • На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината.
  Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus.
 • На никого не е позволено да греши!
  Peccari licet nemini!
 • Не всичко подхожда на всички.
  Non in omnes omnia conveniunt.
 • Не можем да изменим миналото.
  Praeterita mutare non possumus.
 • Не можеш да обичаш нито онзи, от когото се страхуваш, нито този, който се страхува от теб.
 • Неясно е.
  Non liquet.
 • Никога не съм толкова зает, колкото през свободното си време.
 • Никой не може да избяга от смъртта.
  Mortem effugere nemo potest.
 • Нищо не оскърбява така един приятел, както недоверието: защото какво е приятелството, ако не единство на две души? А къде е това единство без доверие.
 • Нищо не цъфти вечно, век века сменя.
  Nihil semper floret, aetas succedit aetati.
 • Няма нищо едновременно и изобретено, и съвършено.
  Nihil est simul et inventum et perfectum.
 • Няма нищо по-сладко от светлината на истината.
  Nihil est veritatis luce dulcius .
 • Няма смъртен, който да не е познал някога болка.
  Mortalis nemo est, quem non attingat dolor.
 • Няма такава безсмислица, която да не се проповядва от някой философ.
  Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum.
 • О, времена, о, нрави!
  O tempora, o mores!
 • О, измамна човешка надежда!
  O fallacem hominum spem!
 • Оръжието да отстъпи място на тогата, лавровият венец на красноречието!
  Cedant arma togae, concedat laurea linguae!
 • От огъня — огън.
  Ab igne ignem
 • Паметта е запис на нещата, установени с мисълта.
  Memoria est signatarum rerum in mente vestigium.
 • Парите са нервът на войната.
  Nervus belli pecunia.
 • Писмото не се изчервява — в писмото можеш да се обясниш свободно
  Epistola non erubiscit.
 • Плодът на услугата е самата услуга.
 • По-добре да страдаш, отколкото да причиниш страдание.
 • Позорното бягство от смъртта е по-лошо от нея.
  Turpis fuga mortis omni est morte peior.
 • По-лесно е да се развърже завързаното, отколкото да се съедини разделеното.
  Facilius est apta dissolvere, quam dissipata connectere.
 • Природата е винаги непобедима.
  Natura est semper invicta.
 • Приятелят е като второ аз.
  Amicus est tamquam alter idem.
 • Приятен е завършеният труд.
  Iucundi acti labores.
 • Приятен е споменът за отминали несгоди.
  Iucunda memoria est praeteritorum malorum.
 • Равните с равни най-лесно се разбират.
  Pares cum paribus facillime congregantur.
 • Разточителността подражава на щедростта.
 • Само мъдрецът успява да прави всичко съобразно волята си.
  Soli hoc sapienti contigit, ut nihil faciat invitus.
 • Само родната земя е скъпа на всички.
  Patriae solum omnibus carum est.
 • Свидетел на миналото.
  Testis temporum.
 • Стая без книги е като тяло без душа.
 • Съдбата е сляпа.
  Fortuna caeca est.
 • Сълзата изсъхва бързо.
  Cito inarescit lacrima.
 • Такава е вече силата на неподкупността, че я ценим дори у врага.
  Tanta vis probitatis est, ut eam etiam in hoste diligamus.
 • Тук спира водата. — тук е пречката
  Hic haeret aqua.
 • Храбростта води, а щастието върви редом.
  Virtute duce comite fortuna.
 • Често под бедния плащ се крие мъдрост.
  Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia.
 • Често човек няма друг враг, освен самия себе си.
  Saepe nihil inimicus homini, quam sibi ipse.