„Цар на войната“ (англ. Lord of War, 2005 г.) е американска екшън-драма на новозеландския сценарист и режисьор Андрю Никъл (англ. Andrew M. Niccol) с участието в главната роля на актьора Никълъс Кейдж.


 • Юри Орлов: (глас зад кадър) Не се притеснявайте. Няма да ви наговоря един куп лъжи, за да ви се представя в по-добра светлина. Просто ще ви разкажа каквото се случи. — първи надписи / firlst lines
  Yuri Orlov: [voiceover] You don't have to worry. I'm not gonna tell you a pack of lies to make me look good. I'm just gonna tell you what happened.


 • Юри Орлов: Навсякъде, където има воля, има и оръжия.
  Yuri Orlov: Where there's a will, there's a weapon.


 • Юри Орлов: Съществуват над 550 милиона огнестрелни оръжия разпространени по целия свят. Това прави по едно оръжие на всеки 12 души. Единственият въпрос е... Как да въоръжим останалите 11?
  Yuri Orlov: There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every twelve people on the planet. The only question is: How do we arm the other 11?


 • Юри Орлов: Първото и най-важно правило на оръжейните контрабандисти е: никога да не бъдеш прострелян от своята стока.
  Yuri Orlov: The first and most important rule of gun-running is: Never get shot with your own merchandise.


 • Юри Орлов: Второто правило при търговията с оръжия е винаги да се уверяваш, че ти е платено. За предпочитане в аванс. За предпочитане по офшорна сметка.
  Yuri Orlov: The second rule of gun-running is always ensure you have a foolproof way of getting paid.


 • Юри Орлов: Третото правило на контрабандистите на оръжие е никога да не се привързваш към някое оръжие или да вземаш страната на свой клиент.
  Yuri Orlov: Third rule of gun-running is never pick up a gun and join your customer.


 • Витали Орлов: Юри… Какво знаеш ти за оръжията?
  Юри Орлов: Знам само от коя страна на оръжието искам да бъда.
  Vitaly Orlov: Yuri... What do you know about guns?
  Yuri Orlov: I know which end I'd rather be on.


 • Симеон Вайз: Проблемът на воюващите контрабандисти на оръжие е, че нямат недостиг от боеприпаси.
  Simeon Weisz: The problem with gun runners going to war, is that there is no shortage of ammunition.


 • Юри Орлов: Продавам и на левите, и на десните. Продавам и на пацифистите, но те не са много редовни клиенти. Разбира се, ти не си истински "интернационалист" докато не доставиш оръжие, с което да се убиват твоите собствени сънародници.
  Yuri Orlov: I sell to leftists, and rightists. I sell to pacifists, but they're not the most regular customers. Of course, you're not a *true* internationalist until you've supplied weapons to kill your *own* countrymen.


 • Андре Батист: Можеш ли да ми продадеш оръжието на Рамбо?
  Юри Орлов: Част първа, втора или трета?
  Андре Батист: Гледал съм само първата.
  Andre Baptiste Jr.: Can you bring me the gun of Rambo?
  Yuri Orlov: Part One, Two, or Three?
  Andre Baptiste Jr.: I've only seen Part One. • Юри Орлов: Казват, че: "Злото доминира, когато добрите хора бездействат." Но това, което трябва да кажат е: "Злото преобладава."
  Yuri Orlov: They say, "Evil prevails when good men fail to act." What they ought to say is, "Evil prevails."


 • Андре Батист: Добре дошли при демокрацията!
  Юри Орлов: Демокрация?! Какво си пил, Анди?
  Andre Baptiste Sr.: Welcome to Democracy!
  Yuri Orlov: Democracy? What have you been drinking Andy?


 • Джак Валънтайн: Бих ти казал да вървиш по дяволите, но мисля, че ти и без това вече си при тях.
  Jack Valentine: I would tell you to go to hell, but I think you're already there. • Юри Орлов: Имах усет към езиците. Но скоро открих, че това, което говори най-добре, са доларите, динарите, драхмите, рублите, рупиите и шибаните стерлинги.
  Yuri Orlov: I had a flair for languages. But I soon discovered that what talks best is dollars, dinars, drachmas, rubles, rupees and pounds fucking sterling.


 • Юри Орлов: След Студената война АК-47 беше най-голямото експортно перо на Русия. След това дойдоха водката, хайверът и пагубните романисти.
  Yuri Orlov: After the Cold War, the AK-47 became Russia's biggest export. After that came vodka, caviar, and suicidal novelists.


 • Юри Орлов: Основният пазар беше Африка. Единайсет големи конфликта, включващи двайсет и три страни, за по-мако от десетилетие. Мокрите мечти на всеки оръжеен контрабандист… В същото време Западът не можеше да се оправи и с това, което беше останало от Югославия.
  Yuri Orlov: The primary market was Africa, Eleven major conflicts involving twenty three countries in less than a decade. A gunrunner's wet dream. At the time the West couldn't care less, they had a white war in what was left of Yugoslavia.


 • Юри Орлов: Някои от най-добрите взаимоотношения се базират на лъжи и измама. Тъй като всичко завършва именно по този начин, се оказва, че подобно начало е съвсем подходящо.
  Yuri Orlov: Some of the most successful relationships are based on lies and deceit. Since that's where they usually end up anyway, it's a logical place to start.


 • Юри Орлов: В живота има само два вида трагедия. Едната е да не получиш, каквото искаш, а другата – да го получиш.
  Yuri Orlov: There are two types of tragedies in life. One is not getting what you want, the other is getting it.


 • Витали Орлов: (на руски) О, Господи!
  Юри Орлов: (глас зад кадър) Винаги се връщаме към родния език по време на гняв. И по време на екстаз.
  Vitaly Orlov: [in Russian] Oh God!
  Yuri Orlov: [voice-over] Always resort to your native tongue in times of anger. And in times of ecstasy.


 • Юри Орлов: Проблемът при запознанствата с момичетата мечта е, че имат склонност да се превръщат в реалност.
  Yuri Orlov: The problem with dating dream girls is that they have a tendency to become real.


 • Юри Орлов: Не можеш да заставиш никого да се влюби в тебе. Но можеш да увеличиш своите шансове.
  Yuri Orlov: You can't force someone to fall in love with you but, you can definitely improve your odds.


 • Юри Орлов: Първата продажба на оръжие е като да правиш секс за първи път. Ти си възбуден, развълнуван, но не разбираш какво по дяволите става. И в края на краищата, така или иначе, всичко приключва твърде бързо.
  Yuri Orlov: Selling a gun for the first time is a lot like having sex for the first time. You're excited but you don't really know what the hell you're doing. And some way, one way or another, it's over too fast.


 • Юри Орлов: Знаеш ли кой ще наследи този свят? Търговците на оръжие. Защото всички останали са прекалено заети да се избиват едни други. Това е тайната на оцеляването: никога не отивай на война. Още повече със себе си.
  Yuri Orlov: You know who's going to inherit the world? Arms dealers. Because everyone else is too busy killing each other. That's the secret to survival. Never go to war. Especially with yourself.


 • Анатоли Орлов: Това ли е, с което искаш да те запомнят?
  Юри Орлов: (подсмихвайки се) Не искам въобще да ме запомнят. Ако ме запомнят, значи вече съм хвърлил топа.
  Anatoly Orlov: Is this how you want to be remembered?
  Yuri Orlov: [chuckles] I don't want to be remembered at all. If I'm being remembered, it means I'm dead.


Външни препратки

редактиране