Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Александър (филм)

Александър (англ. Alexander) е исторически филм на режисьора Оливър Стоун от 2004 г. с участието на Колин Фарел, Анджелина Джоли, Антъни Хопкинс, Вал Килмър и др.


Цитати от филма

редактиране

Александър

редактиране
 • Не прекосих Азия, за да открадна тази победа, Касандър.
  I didn't cross Asia to steal this victory, Cassander.


 • Заведох те по-далече, отколкото баща ми някога си е мечтал!
  I've taken you farther than my father ever dreamed!


 • В крайна сметка, това, което има значение е, какво си направил.
  In the end, all that matters is what you've done.


 • Когато бях малък, майка ми ме смяташе за божествен, а баща ми за безсилен... Кой съм аз, Хефестион? Безсилен или божествен?
  When I was a child my mother thought me divine and my father weak... which one am I Hephaistion? Weak or divine?


 • Да бяхме богове, щяхме да разрушим тези стени към Източния океан.
  Were we gods we'd breach these walls to the Eastern Ocean.


 • Нека всички, които дойдат след нас и видят този олтар, да знаят, че тук са идвали титани.
  May all those who come here after us know when they see this altar, that titans were once here.


Филип, баща на Александър

редактиране
 • Царят не се ражда, Александър, той се създава. Със стомана и страдание. Царят трябва да може да наранява тези, които обича. Това е самотата. ... Съдбата е жестока. Никой мъж или жена не могат да бъдат толкова могъщи или красиви, без да предизвикат катастрофа. Те се смеят, когато ти израстваш твърде високо и разбиват – за удоволствие – всичко, което обичаш. Славата, която ни дават, в крайна сметка си я вземат. Те... Те ни правят роби.
  A king isn't born, Alexander, he is made. By steel and by suffering. A king must know how to hurt those he loves. It's lonely. … Fate is cruel. No man or woman can be too powerful or too beautiful without disaster befalling. They laugh when you rise too high and crush everything you've built with a whim. What glory they give in the end, they take away. They... They make of us slaves.


 • Това беше желязна епоха. На кръвни вражди. Бащите се страхуваха от измяната на синовете си и искаха да ги унищожат.
  It was a Iron Age. Blood-feuds. Fathers feared their son's treachery and would eat them.


 • Пази се от жените, през целия си живот се пази. Те са по-опасни от мъжете.
  All your life, beware of women. They are far more dangerous than men. • Никой друг освен баща ти няма да ти каже това: Мъжете мразят боговете! Единствената причина да се покланяме пред тях е, че още повече се страхуваме.
  None will tell you this but your father: Men hate the gods! The only reason we worship any of them is because we fear worse.


 • Има само едно нещо, по-хубаво от спечелена битка, сине, и това е вкусът на новата жена. Ще видиш, че това е много по-сладко дори от самосъжалението.
  There's only one thing better than winning a battle, son, and that's the taste of a new woman! You'll find it far sweeter than self pity.


Олимпиада, майка на Александър

редактиране
 • Всичко, което искаш! Целият свят е твой! Вземи го...
  All you desire! The world is yours! Take it...


 • В утробата си нося своя отмъстител.
  In my womb I carried my avenger!


 • Тяхната кожа е вода. А езикът им – огън.
  Their skin is water. And their tongue is fire.


 • Погледни се! Само се погледни! Ти си всичко, което той [Филип] не беше. Той беше недодялан, а ти си изискан. Той беше генерал, а ти си цар. Той не можеше да владее себе си... а ти... ще владееш света.
  Look at you! Look at you! You are everything he (Philip) was not. He was coarse, you are refined. He was general, you are a king. He could not rule himself...and you, shall rule the world.


Аристотел, учител на Александър

редактиране
 • Всичко прекалено е пагубно за хората!
  Excess in all things is the undoing of men!


 • Ако тези жаби, гърците, можеха да погледнат отвъд облагодетелстваната си позиция в центъра, биха владели света.
  If only these frogs could look outward from their favoured position in the centre, Greece could rule the world.


 • Изтокът може да поглъща хората и техните мечти.
  The east has a way of swallowing men and their dreams.


 • Мога само да те предупреждавам, не да те уча. Пази се от това, за което мечтаеш. Боговете могат да накажат подобна гордост.
  I can only warn you, not teach you. Beware of what you dream for; the gods have a way of punishing such pride.


Хефестион, военачалник и любимец на Александър

редактиране
 • Ти си всичко, за което ме е грижа, а от сладкия дъх на Афродита съм станал толкова ревнив да не те изгубя – заради този свят, който толкова силно желаеш.
  You're everything I care for and by the sweet breath of Aphrodite I'm so jealous of losing you to this world you want so badly.


 • Понякога да очакваш най-доброто от хората може да се окаже недостатък.
  Sometimes expecting the best of people can be a flaw.


Клит, военачалник при Александър

редактиране
 • Обърни внимание, младежо, баща ти все още бди над тебе!
  Pay attention lad, your father's still watching over you!


 • Каква свобода е това, щом трябва да се пoкланям пред тебе?
  What freedom is this to bow before you?


 • Неизмеримата ти гордост не се ли страхува вече от боговете?
  Doesn't your great pride fear the gods any longer.


Птолемей, военачалник при Александър и египетски владетел впоследствие

редактиране
 • Той беше бог, Кадмос, или по-близо до тази представа от всичко, което някога съм виждал.
  He was a god, Cadmos, or as close as anything I've ever seen.


 • Александър ми каза веднъж, че ние сме най-самотни, когато сме с митовете.
  Alexander once said to me that we are most alone when we are with the myths.


 • Това беше империя не на земята и златото, а на ума.
  It was an empire not of land and gold but of the mind.


 • Дали съществува човек като Александър? Не, разбира се. Ние го идеализирахме, изкарахме го много по-добър, отколкото беше.
  Did such a man as Alexander exist? Of course not! We idolize him; make him better than he was.


 • Един оракул в пустинята в Египет беше обявил Александър за истински син на Зевс. Това, разбира се, беше мит. Поне започна като мит. Но аз бях там и видях неговите очи.
  In Egypt an oracle in the desert had declared Alexander the true son of Zeus. It was a myth, of course. At least it started as a myth. I was there; I saw his eyes.


 • Никога не съм вярвал в неговата мечта. Никой от нас не вярваше. Това беше истината за неговия живот. Мечтателите ни съсипват. Те трябва да загинат, преди да са ни убили с техните унищожителни мечти.
  I never believed in his dream. None of us did. That’s the truth of his life. The dreamers exhaust us. They must die before they kill us with their blasted dreams.


 • Неговата трагедия беше в нарастващата самота и в нетърпението на тези, които не биха разбрали. И ако желанието му да обедини гърците и варварите приключи с провал... какъв провал! Неговият провал се извисяваше над успехите на другите хора. Аз живях... Живях дълго, Кадмос, но славата и паметта винаги принадлежи на онези, които следват великите си видения. А най-великият от тях беше този, когото сега наричат "Мегас Александрос" - Най-великият от всички Александър.
  His tragedy was one of increasing loneliness and impatience with those who could not understand. And if his desire to unite Greek and barbarian ended in failure... what failure! His failure towered over other men's successes. I've lived... I've lived a long life, Cadmos. But the glory and the memory of man will always belong to the ones who follow their great visions. And the greatest of these is the one they now... call "Megas Alexandros" - the greatest Alexander of them all.
  финални реплики на филма


Външни препратки

редактиране