Самота — Самотност

състояние на изолация от обществото
(пренасочване от Самота)


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


 • Аз съм най-самотния, самотен самотникСид ленивеца из филма Ледена епоха


 • Ако имаш някого, комуто можеш да разказваш сънищата си, нямаш право да се смяташ за самотен.Фаина Раневска


 • Ако някой е сам, не значи, че е самотен, също както ако някой е сред тълпата, пак не значи, че не е самотен.Епиктет


 • Ако човек има възможност да разсъждава и може да съзерцава слънцето, луната и звездите и да се наслаждава на даровете на земята и морето – той не е самотен и не е безпомощен.Епиктет • Влез / в покоите на самотата. / И затвори вратата. / Самотен няма никога да бъдеш, / ако твоят взор е устремен напред. / Пред теб ще се разтварят / други порти – по-красиви и огромни.Роман Кисьов, из "Затвори след себе си вратата"
 • Да страдаш от самота, не е естествен процес – лично аз много често съм бил сполетяван от "множеството", от липсата на "самота"…Фридрих Ницше


 • Eдно от предимствата да живееш сам е, че не ти се налага да се събуждаш в обятията на любим човек.Марион Смит


 • Живеещите в самота привикват да ядат стоейки: защо да спазват приличие, ако никой няма да те види и осъди?Маргарет Атууд, из романа "Слепият убиец" • Истинската самота е да си обкръжен от хора, които не те разбират.Шерън Стоун


 • Както добрите участници в трагедийния хор не могат да пеят сами, а могат само с другите, така и някои хора не могат да се разхождат сами. Човеко, ако си някой, то сам се разхождай, и сам със себе си беседвай, и не се крий в хора. Нека дори и някога над теб да се надсмиват, нека те оглеждат, нека те раздрусват – това е, за да разбереш, кой си.Епиктет
 • Колкото по-възрастна ставам, толкова повече ми харесва да бъда сама.Сиена Милър
 • Най-голямата самота може да бъде намерена в най-населените градове. — «C'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude.»Жан Расин


 • Никога не бих винила жива душа за това, че е самотна.Маргарет Атууд, из романа "Наричаха я Грейс"


 • Никой човек не се чувства самотен, ядейки спагети – това изисква толкова много внимание.Кристофър Морли • Някои се опитват да обикнат, за да не се чувстват самотни, също както плахите хора пеят в тъмнината, за да не се боят.Етиен Рей • От самотата се избавят не толкова при вида на някой човек, колкото при вида на честен, свестен и отзивчив човек.Епиктет • Още когато реших да стана певица, майка ми ме предупреди, че ще бъда много самотна. Като цяло ние всички сме самотни. Самотата идва с живота.Уитни Хюстън

 • Пренаселеният свят е идеалното място, в което можеш да бъдеш самотен.Брайън Олдис


 • Самотата е като чук, ударът му троши стъклото, но закалява стоманата.Фаня Клаузнер, майка на писателя Амос Оз • Самотата е особено състояние на лишения от помощ. Защото ако някой е сам, то това все още не означава, че е и самотен, също както ако е в тълпата, това не означава, че не е самотен.Епиктет • Самотата е, когато у дома си имаш телефон, а звъни будилник.Фаина Раневска


 • Самотата за жените е като глада за кучетата.Маргарет Атууд, из романа "Наричаха я Грейс" • Самотата ме изпълва днес със страхотна мъка: самотата вкъщи вечер край огъня. Тогава ми се струва, че съм останал сам-самичък на тази земя, ужасно сам, обкръжен от смътни опасности, от незнайни и страшни неща, дори стената, която ме дели то моя съсед, когото не познавам, ме отдалечава от него толкова, колкото и от звездите, които виждам през прозореца. Връхлита ме някаква треска, треска от болка и страх, а мълчанието на стените ме хвърля в ужас. Толкова дълбоко, колкото скръбно е мълчанието на стаята, в която човек живее сам. Това е мълчание, което заобикаля не само тялото, а и душата – и когато някоя мебел поскърца, човек изтръпва цял, защото не очаква никакъв шум в това мрачно жилище. — из романа "Бел Ами" на Ги дьо Мопасан

 • Самотният човек винаги се намира в лошо общество.Пол Валери

 • Човек страда непоносимо, ако е принуден да живее само за себе си и да мисли единствено за себе си.Джон Рей


 • Човешката индивидуалност по своята природа не търпи отчуждение и самота, а жадува за съчувствието и доверието на себеподобните си.Висарион Белински