Избор — Преценка

(пренасочване от Избор)


  • Всичко е въпрос на избор дали ще гледате положително или отрицателно на нещата. Аз мога да гледам на "няма работа" като на "никой не иска да ме наеме и никой не иска да ми даде работа". Или да гледам на "няма работа" като на "фантастична почивка".Мини Драйвър


  • Във всяка възможност … има още стотици, хиляди скрити възможности. Имало само една възможност и това било да издадеш Богу дух! Ами! Празни приказки! Аз съм противник на единствения избор, на липсата на избор… В изявленията за липсата на избор, за единствената възможност се крие фалш и неискреност.Азис Несин, из романа "Единственият път"


  • Вярно е, че са още хлапета, но дори да им помогнеш сега, рано или късно ще осъзнаят, че изборът е изцяло техен и сами ще изберат пътя си. — из филма „Военна база "Пенсакола"  • И ако човек тръгнел по единствения път, като пренебрегвал многото други пътища, той губел свободата си. […] Независимо в какви условия и в каква област се оставяло пред хората правото на единствен избор при липсата на други възможности, това означавало, че те не са свободни. Да възприемаш единствения избор означавало да възприемеш робството. Само страхливите хора били хора на единствения избор.Азис Несин, из романа "Единственият път"


  • Искаш да си изрод – заповядай, ние сме свободна страна. Милиони хора преди тебе са направили подобен избор.Маргарет Атууд, из романа "Oryx and Crake"
  • Ние сме морски пехотинци. Работата ни е да се готвим за война. Независимо дали сме в сражение или тренираме, жертви ще има. Това не ни кара да се чувстваме по-добре, но такъв живот сме си избрали. — из филма „Военна база "Пенсакола"


  • Ние сме общество, загиващо от излишъка на избор.Маргарет Атууд, из романа "Разказът на прислужницата"

  • "Понякога светът е опасен. Имаме ли избор?" — "Изборът е да споделим с близките си хубавите моменти и да им кажем колко страхотни хора са те." — из филма „Военна база "Пенсакола"


  • Предпочитаме някой друг да избира вместо нас и се чувстваме много неуютно и некомфортно, когато сами трябва да взимаме решенията. Защото тогава няма кого да плюем.Кирил Маричков


  • Струва ми се, че се чувстваш задължен към всички останали, освен към себе си. … Уважавам преценката ти, но ще ти дам възможност да помислиш какво искаш ти, а не какво очакват другите от теб. — из филма „Военна база "Пенсакола"