Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Питър Дракър

Питър Фърдинанд Дракър (англ. Peter Ferdinand Drucker, 1909 - 2005) е американски специалист и автор на книги по теория на управлението и бизнес мениджмънта, от австрийски произход.


 • За пръв път толкова много хора се изправят пред необходимостта да управляват себе си. Но обществото е напълно неподготвено за това.


 • Задачата на маркетинга е дотолкова да изучи клиента, че продуктите или услугите да паснат напълно на клиента и да се продават сами.


 • Знанието дава възможност за избор. Това обяснява защо жените започнаха да заемат същите длъжности като мъжете.


 • Малко хора, дори сред високо ефективните, не могат да отговорят на въпроси като "Знаете ли в какво сте най-силни? Знаете ли какво трябва да научите, за да извлечете максимална полза от силните си страни?" Което е по-съществено – малко хора въобще си задават тези въпроси.


 • Най-големите предизвикателства пред организациите са: подобряване на катастрофално ниската производителност на работещите в областта на знанието.


 • Най-важното в общуването е да чуете това, което не е казано.


 • Няма нищо удивително в това, че придобиването и разпределението на формални знания заема такова място в обществото на знания, каквото са заемали придобиването и разпределението на собствеността и дохода в продължение на тези два или три века, които ние наричаме "епоха на капитализма"


 • Тъй като цели да създава потребители, всяко бизнес начинание има две и само две основни функции: маркетинг и иновации.


 • Целта на маркетинга е да познава и разбира клиента толкова добре, че продуктът или услугата да му пасва и да се продава от само себе си.


 • Дългосрочното планиране не се занимава с бъдещи решения, а с бъдещето на настоящи решения.


 • Да правиш правилното нещо е по-важно, отколкото да правиш нещата правилно.


 • Резултатите се постигат като се изследват възможности, не като се решават проблеми.
 • Това, което се измерва, се подобрява.
 • Няма нищо толкова безполезно, колкото вършенето с голяма ефетивност на нещо, което въобще не трябва да се върши.
 • Срещите по определение са липса на ефективна организация. Защото човек или се среща или работи. Той не може да върши двете едновременно.