Мини Драйвър (Minnie Driver, р. 1970) е английска актриса и певица.


 • Знаменитостта е странен израстък, който е безполезен, ако не го използваш за нещо.
  Celebrity is a weird appendage, which is useless unless you do something with it.


 • Мини е моят псевдоним. Истинското ми име е Амелия. Бих се радвала да бъда Амелия, но честно казано, тогава би трябвало да бъда германка, носеща шапка с рога.
  Minnie is my nickname. Amelia's my real name. I'd love to be an Amelia, but frankly then I think I should be a German woman with a horned hat.


 • Нищо не е невъзможно. С правилно отношение можете да постигнете всичко, което искате. Всичко е въпрос на избор дали ще гледате положително или отрицателно на нещата. Аз мога да гледам на "няма работа" като на "никой не иска да ме наеме и никой не иска да ми даде работа". Или да гледам на "няма работа" като на "фантастична почивка".
  “Nothing is impossible. With the right attitude, you can do anything you want. It's all about choosing to be positive instead of being negative about things. Like I can look at "not working" as being "no one's hiring me and no one will give me a job." Or I can look at "not working" as being "a fantastic vacation."”


 • Обичам изключително много театъра, но наистина обичам филмите – обичам ги с целия им странен и скучен процес на тяхното изготвяне.
  I like the theater enormously, but I truly love films - the whole bizarre, boring process that it can be.


 • Понякога, когато чувствате, че имате право да направите нещо, трябва да го направите, без значение какво мислят другите.
  Sometimes, if it feels right to do something, you have to do it no matter what others think.


 • Реших, че поради страстта ми и към комедийните, и към драматичните роли, те много си приличат. И двата вида роли изискват огромна ангажираност и решителност. Освен това е доста трудно да бъдеш много "драматичен", или обратното – много "комедиен".