Брайън Олдис

английски писател фантаст

Брайън Уилсън Олдис (англ. Brian Wilson Aldiss, р.1925) е английски писател-фантаст и критик.


 • Аз съм писател и да бъда писател винаги е било неизменна част от моята идентичност. Счита се, че да бъда публикуван е част от тази идентичност.
  I am a writer and always was being a writer is an integral part of my identity. Being published, being well regarded, is a component of that identity.


 • Ако можем да видим своите трудности, ще намерим начин за решаването им или надежда за изход.
  If we can see our difficulties, there is a way of resolving them, or the hope of a way.


 • Защо станах писател ли? На първо място защото не бях подходящ за обществото, не бях годен за системата.
  Why had I become a writer in the first place because I wasn't fit for society I didn't fit into the system. • Научната фантастика не се пише за учените, също както и историите за привидения не се пишат за привиденията.
  Science fiction is no more written for scientists that ghost stories are written for ghosts.


 • Не мога да не вярвам на тези неща, които идват от подсъзнанието, не са своеобразна истина. Може да не са научна истина, но са психологическа истина.
  I can't help believing that these things that come from the subconscious mind have a sort of truth to them. It may not be a scientific truth, but it's psychological truth.


 • Обратната връзка е нещо хубаво. Получавам много писма от най-неочаквани хора от най-неочаквани места.
  Feedback is a pleasant thing. I get a lot of letters from unexpected people in unexpected places.


 • Пренаселеният свят е идеалното място, в което можеш да бъдеш самотен.
  An overcrowded world is the ideal place in which to be lonely.


 • Съхранявайте насилието [само] в съзнанието, където му е мястото.
  Keep violence in the mind where it belongs.


 • Фентъзи е литература за тийнейджъри.
  Fantasy is literature for teenagers.


 • Цивилизацията е разстоянието, което човекът е поставил между себе си и екскретите.
  Civilization is the distance man has placed between himself and his excreta.


Външни връзки