Олдъс Хъксли

английски писател

Олдъс Леонард Хъксли (на английски: Aldous Leonard Huxley, 1894-1963) е английски писател, поет, драматург, публицист и автор на пътеписи.


С указан източник

редактиране


 • В един свят където образованието е предимно вербално, високообразованите хора намират почти за невъзможно да обърнат сериозно внимание на нещо друго освен на думи и понятия. Винаги има пари и докторати за научноизследователска парлама, занимаваща се с онова, което за учените е най-важният проблем: кой кога на кого повлиял, за да каже какво?из "Дверите на възприятието", с.61


 • Думите биха могли да бъдат като рентгенови лъчи, ако човек ги използва правилно – биха проникнали през всякакво препятствие.из романа "Прекрасният нов свят"


 • …Импулсът да надскочиш съзнателното си Аз е основен стремеж на душата. Когато по някаква причина хората не успеят да преодолеят себе си чрез религия, добри дела и духовни упражнения, те са склонни да прибягнат до химическите сурогати на религията - алкохола и синтезираните наркотицииз "Дверите на възприятието", с.56


 • Литературно или научно, либерално или специализирано, цялото ни образование е предимно вербално и за това не успява да постигне целите си. Вместо да превръща децата ни в напълно развити хора, то произвежда студенти по природни науки, които изобщо не познават Природата като първичен факт на опита, натриса на света студенти по хуманитаристика, които не знаят нищо за хуманноста, била тя тяхна или чужда.из "Дверите на възприятието", с.60


 • Когато хората са подозрителни спрямо теб, и ти започваш да ставаш подозрителен спрямо тях.из романа "Прекрасният нов свят"


 • Не е достатъчно само фразите да са хубави, хубаво трябва да е и онова, за което ги използваш.из романа "Прекрасният нов свят"
 • Човек трябва да бъде обиждан и огорчаван, защото в противен случай той не би могъл да измисли действително свестни, пронизващи като рентгенови лъчи фрази.из романа "Прекрасният нов свят"


 • Чувството се спотайва именно в този промеждутък от време между желанието и неговото осъществяване.из романа "Прекрасният нов свят"


Без указан източник

редактиране


 • Опитът учи само способния да се учи.
  Experience teaches only the teachable.


 • Който се преструва, че подтиква хората към размисъл, него го обичат. Който наистина го прави, него го ненавиждат.


 • Докато хората почитат Цезарите и Наполеоновците, ще има Цезари и Наполеоновци, които да ги правят нещастни.


 • По-лесно е да съчиниш десет правилни сонета, отколкото добро рекламно съобщение.


 • Светът едва сега започва да се ограмотява.


 • Фактите не престават да съществуват само защото някои ги игнорира.


 • Фактът, че хората малко се получават от уроците на Историята, е най-важния урок, на койта ни научава Историята.