Джим Морисън

американски музикант

Джеймс Дъглас "Джим" Морисън (англ. James Douglas "Jim" Morrison, 1943–1971) е американски певец, писател и поет.


 • Аз вярвам в дългото, продължително разстройство на сетивата, за да се постигне неизвестното.
  I believe in a long, prolonged, derangement of the senses in order to obtain the unknown.


 • Ако моята поезия се стреми да постигне нещо, то е да освободи хората от ограничения начин, по който виждат и чувстват.
  If my poetry aims to achieve anything, it's to deliver people from the limited ways in which they see and feel.


 • Всяко поколение иска нови символи, нови хора, нови имена. Те искат да се разграничат от своите предшественици.
  Each generation wants new symbols, new people, new names. They want to divorce themselves from their predecessors.


 • Изложете се на най-големия си страх и страхът няма повече да има власт [над вас]; дори страхът от свободата се смалява и изчезва. И вие сте свободни.
  Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free.


 • Има известни и неизвестни неща, а между тях има врати.
  There are things known and things unknown and in between are the doors.


 • Който контролира медиите, контроира ума.
  Whoever controls the media, controls the mind.


 • Любовта не може да ви спаси от собствената ви съдба.
  Love cannot save you from your own fate.


 • Мисля, че в изкуството, и особено във филмите, хората се опитват да потвърдят собственото си съществувание.
  I think in art, but especially in films, people are trying to confirm their own existences.


 • Музиката развихря темперамента.
  Music inflames temperament.


 • Най-важният вид свобода е да бъдете това, което сте.
  The most important kind of freedom is to be what you really are.


 • Най-любящите роднини и родители извършват убийство с усмивки на лица. Те ни принуждават да унищожим човека, който сме в действителност – най-изтънчения вид убийство.
  The most loving parents and relatives commit murder with smiles on their faces. They force us to destroy the person we really are: a subtle kind of murder. • Насилието не винаги е зло. Зло е всъщност увлеченето по насилие.
  Violence isn't always evil. What's evil is the infatuation with violence.


 • Ние се страхуваме от насилието по-малко, отколкото от нашите собствени чувства. Личната, интимна, самотна болка е по-страшна от тази, която някой друг може да ни нанесе.
  We fear violence less than our own feelings. Personal, private, solitary pain is more terrifying than what anyone else can inflict.


 • Някои от най-лошите грешки в моя живот бяха прическите ми.
  Some of the worst mistakes of my life have been haircuts.


 • Обичам хората, които разтърсват други хора и ги карат да се чувстват неудобно.
  I like people who shake other people up and make them feel uncomfortable. • Приятелят е някой, който ви дава пълната свобода да бъдете себе си.
  A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.


 • Филмовите зрители са тихи вампири.
  Film spectators are quiet vampires.


 • Чуйте, истинската поезия не казва нищо, тя просто мечтае за възможности. Отворете всички врати. Можете да минете през всяка, която е подходяща за вас.
  Listen, real poetry doesn't say anything; it just ticks off the possibilities. Opens all doors. You can walk through anyone that suits you.