Милтън Фридман

американски икономист

Милтън Фридман (англ. Milton Friedman, 1912 - 2006), американски икономист. Лауреат на Нобелова награда за икономика за 1976 г.


  • Всеки човек трябва да бъде свободен да прави добро, но само ако е за негова собствена сметка.
  • Да прогнозираш средните икономически показатели е все едно да уверяваш човек, който не умее да плува, че ще успее да премине през реката, понеже средната ѝ дълбочина е не повече от четири фута.
  • Инфлацията е единствената форма на наказание без законово основание.
  • Правителственото решение на проблема обикновено е по-лошо от самия проблем.
  • Правителството никога нищо не научава; учат се хората.
  • Когато едно частно предприятие фалира, то се прекратява; когато едно държавно начинание фалира, то се разширява.