Демокрит (ок. 460 — ок. 370 г. пр.н.е.) е древногръцки философ-материалист, пръв стигнал до идеята за атомния строеж на материята.


  • Богатство и бедност са думи, обозначаващи нуждата и изобилието. Следователно, който се нуждае, той не е богат, а който не се нуждае, той не е беден.


  • Да не се правят никакви отстъпки в живота е белег на безразсъдство.


  • Завистта поставя началото на раздора между хората.  • Не се стреми да знаеш всичко, за да не се окажеш непросветен във всичко.  • От което черпим добро, от същото може да черпим и зло, а и начин да избегнем злото. Така например дълбоката вода е полезна в много отношения, но е и вредна — може да се удавиш в нея. Ала това може да се избегне — научи се да плуваш.  • Откровеният изказ е присъщ на свободния дух, опасно е само да се избере неподходящото време.


  • Отхвърляй всяко удоволствие, което не е полезно.


  • По-добре е да се мисли, преди да се действа, отколкото след това.


  • Прехвърлиш ли мярката, и най-приятното става неприятно.


  • Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо.