Етика — Етичност — Морал — Нравственост

от Древност до днешни разделения като Мета-етика; Нормативна етика и Приложна етища
(пренасочване от Морал)


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


 • Ако вашите нравствени устои ви навяват тъга, то знайте: вашите нравствени устои не струват пет пари.Робърт Луис Стивънсън


 • Без дълбоко нравствено чувство човек не може да има нито любов, нито чест – нищо, благодарение на което човекът е човек.Висарион Белински • Благоразумието предполага, че собствената полза не се разглежда като цел на моралното поведение, въпреки че може да бъде и негово следствие.Георг Хегел
 • Един от най-висшите принципи на истинска нравственост се заключава в уважението на човешкото достойнство у всеки един човек, без значение кой е той, преди всичко заради това, че е човек, а после и заради неговите лични достойнства.Висарион Белински


 • Единствената възможна етика е: човек да прави това, което иска да прави. — «The only possible ethic is to do what one wants to do.»Уилям Бъроуз


 • Единственият начин да помогнем на учениците да станат почтени и принципни личности, а не хора, които правят просто каквото им се каже, е да им дадем шанс сами да открият смисъл в нравствеността. Това означава да им съдействаме те сами (или заедно с други) да решат как трябва да се държи човек.Алфи Кон, из "Митът за дисциплината"


 • Етиката е или активна, творческа, или пасивна и разкаяна – етика на нетърпимостта към и себе си, и към другите, която може единствено да се рови в така наречените грехове… и понякога да се оказва най-позорно права.Карол Ижиковски


 • За да има моята постъпка морална ценност, тя трябва да е свързана с моето убеждение. Аморално е да се прави нещо от страх пред наказание или за придобиване от другите на добро мнение за себе си.Георг Хегел


 • За да има постъпката морална ценност, необходимо е разбирането, дали тя е справедлива или несправедлива, дали е добра или лоша.Георг Хегел


 • За нравствените качества на човек трябва да се съди не по неговите отделни усилия, а по ежедневния му живот.Блез Паскал


 • Изходен пункт за нравственото усъвършенстване е преди всичко материалната потребност.Висарион Белински


 • Има два вида морал: единият — пасивен, който ни забранява да вършим зло, другият — активен, който ни повелява да вършим добро.Пиер Буаст • Има много видове образования и развития и всяко от тях е важно само по себе си, но по-високо от всички тях стои нравственото образование.Висарион Белински


 • Има морална тактичност, която при хуманния човек се проявява във всички негови постъпки и която не се открива у лошия човек.Дени Дидро


 • Има хора, нравствеността на които остава непокътната подобно на парче плат, от който те никога не си шият дрехи.Жозеф Жубер


 • Истинската нравственост расте от сърцето при плодотворното съдействие на светлите лъчи на разума. Нейно мерило не са думите, а практическите действия.Висарион Белински


 • Истинската собствена полза се достига само чрез нравствено поведение.Георг Хегел


 • Какво е това нравственост? Наука за споразуменията, измислени от хората, за да могат да живеят съвместно по възможно най-щастливия начин. Истинската цел на тази наука е щастието на колкото се може по-голям брой хора.Клод Адриан Хелвеций


 • Като език културата има двойствена същност – от една страна, индивидуална потребност за изява или за възприятие, от друга страна, социалната конвенция със свой нормативен характер. По тази линия тя се родее с морала.Венцеслав Константинов • Когато човек извършва една или друга нравствена постъпка, то това все още не го прави добродетелен; той е добродетелен едва когато този начин на поведение стане се проявява като постоянна черта на неговия характер.Георг Хегел


 • Който напредва в знанието, но изостава в нравствеността, той се придвижва по-скоро назад, отколкото напред.Аристотел


 • Любовта, като една от най-силните страсти, увличаща човека към всякакви крайности – повече от всяка друга страст, може да послужи като пробен камък за нравствеността.Висарион Белински • Моралният принцип се отнася предимно към умонастроението или намерението. Но тук същественото е не само намерението, но и постъпката да бъде добра.Георг Хегел


 • Материалният свят се крепи върху равновесието, моралният — върху справедливиостта.Виктор Юго


 • Моралът е като генетиката: злото е доминанто, а доброто – рецесивно.Жан Ростан


 • Моралът е неприличен като средния пръст. Всички го размахват като нещо не им е наред.Вивиан Уестууд


 • Моралът за болшинството хора е система за осигуряване на собствената правота.Роберт Музил • Моралът на всеки човек има своята обратна страна, която той не показва без нужда, и доколкото е възможно я прикрива с гащите на благоприличието.Георг Лихтенберг • Моралът не е списък на постъпки, нито сборник от правила, от които можем да се ползваме като от аптекарски или кулинарни рецепти.Джон Дюи


 • Моралът никога не става реалност, иначе целият свят щеше да представлява святост.Освалд Шпенглер
 • Моралът ти е толкова изкривен, че сигурно и паркинга няма да намериш. — из филма "Снайперист"


 • На педантичния моралист трябва да се каже, че съвестта е морален светилник, който озарява добрия път; но когато се отклонят по лошия, него го разбиват.Георг Хегел
 • Най-добър е моралът, когато никога не чувате въпросната дума. Но когато я чувате да се споменава твърде често, моралът е под всяка критика.Дуайт Айзенхауер


 • Началата на морала са абсолютни истини.Иполит Тен


 • Не вървете по утъпкания път на лицемерния морал – той ще ви заведе до развалини! Подсигуряване, обществено мнение, обвързаност, пресметливост, прикритост, принуда – всичко това убива чувството.Блага Димитрова, из романа "Отклонение"


 • Не може разсичаш икони, които се явяват нечия собственост. Но да чупиш вещи, придобити с твои пари – това може. Да богохулстваш в църквата това е оскърбление за чувствата на вярващите. Но когато човек извършва своята акция на своето пространство, в галерията, на някоя светска територя – това вече не е оскърбление за вярващите. А ако някой се почувства оскърбен – това си е негов проблем. Въобще на нивото на думите, знаците и жестовете е възможно всичко, стига това да не доведе до реална материална или физическа вреда на друго лице.Лев Рубинщейн
 • Нравствените правила приличат на знаци, които сочат пътя в жизненото поприще и показват подводните камъни.Пиер Буаст • Нравствеността е нещо, което лесно се атакува, но трудно се защитава.Генадий Малкин


 • Нравственото – това е подчинение на свободата…Георг Хегел • Основа на нравствеността е дългът, а не интересът.Имануел Кант


 • Основите на нравствеността са неизменни истини, подобно на аксиомите в геометрията.Виктор Кузен


 • Отделните личности могат да се разлагат морално, но народът като цяло – никога.Юлиус Фучик


 • По отношение на нравствеността са верни единствено следните слова на древните мъдреци: да бъдеш нравствен означава да живееш съгласно нравите на своята страна…Георг Хегел


 • Представите за нравствеността са не само индивидуални, но исторически. Аз, представите си, все още не съм забравил онези времена, когато връх на безнравствеността бяха късите поли, шортите, дългите коси, изтърканите дънки, непонятната музика и "дивите танци". Може ли да се каже, че човек, който оскърбява моите естетични и морални представи със своя външен вид и ежедневно поведение, се държи безнравствено спрямо мене и ограничава моята свобода? Може, защо не?Лев Рубинщейн
 • Стремежът към щастие е вроден у човека, затова той трябва да бъде основа на морала.Фридрих Енгелс


 • Стриктното изпълнение на ежедневните рутинни дейности е един от най-сигурните начини да съхраниш високия си морал и ясния разсъдък…Маргарет Атууд, из романа "Oryx and Crake"


 • Събитията, влияейки на човека, не изменят равномерно различните, забелязвани у него, слоеве от понятия и чувства. Времето стърже и ни разкопава, както землекопа почвата, и така открива нашата нравствена геология.Иполит Тен
 • Хората с най-висока нравственост не считат себе си за нравствени – затова и имат най-висока нравственост.Лао Дзъ


 • Хроничното угризение на съвестта, както единодушно твърдят всички преподаватели по етика, е твърде нежелателно чувство. Ако сте се държали неприлично, разкайте се, доколкото е възможно, поправете стореното и си поставете задачата друг път да се държите по-прилично. В никакъв случай не изпадайте в униние заради провинението си. Да се отъркаляте в тинята не е най-добрият начин да се очистите.Олдъс Хъксли, из "Предговор от 1946 г." към "Прекрасният нов свят"


 • Цялата сила на нравствената съвест се заключава в осъзнаването на извършеното зло.Дени Дидро


 • Човек не е станал все още добродетелен с това, че е извършил една или друга, нравствена постъпка; той е добродетелен, когато това поведение е постоянна черта в характера му.Георг Хегел


 • Човекът… е принуден да се бори с необходимостта, установена от природата. Негов нравствен дълг е да си отвоюва независимост чрез своята дейност и своя разум.Георг Хегел