Джордж Катлит Маршал (англ. George Catlett Marshall, Jr., 1880–1959) е американски военокомандващ, началник на Щаба на армията, държавен секретар и министър на отбраната. Като държавен секретар неговото име получава т.нар. план "Маршал", план за възстановяване на Европа след Втората световна война. Лауреат е на Нобелова награда за мира за 1953 г.


 • Ако някой може да намери решение за световен мир, това ще бъде най-революционния обрат в историята, която ние познаваме.
  If man does find the solution for world peace it will be the most revolutionary reversal of his record we have ever known.
из двугодишен доклад на началника на щаба на Американската армия (1 September 1945)


 • Вие знаете, аз знам, всички знаят, че факторът време е от жизненоважно значение…
  You know, I know, all of us know that the time factor is the vital consideration…
из реч до the Army ordinance Association (11 October 1939)


 • Военната сила печели битките, но духовната сила печели войните.
  Military power wins battles, but spiritual power wins wars.
цитирано в "A Toolbox for Humanity: More Than 9000 Years of Thought" (2004) by Lloyd Albert Johnson


 • Един от главните елементи за поддържането на успеха на настъплението е запазването на набраната инерция.
  The one great element in continuing the success of an offensive is maintaining the momentum.
из реч до the Overseas Press Club (1 March 1945)


 • Единственият начин хората да спечелят войната е да я предотвратят.
  The only way human beings can win a war is to prevent it.
цитирано в "Freedom's Advocate: a twenty-five year chronicle" (1965) by Aaron Levenstein


 • Игнорирайки уроците от миналото, в нашия век сме подхождали сляпо с трагичните последици от двете световни и Корейската война.
  We have walked blindly, ignoring the lessons of the past, with, in our century, the tragic consequences of two world wars and the Korean struggle as a result.
из нобеловата лекция "Essentials to Peace" Осло, Норвегия (11 December 1953)


 • Когато генералът се оплаква от морала на войниците си, е дошло времето да се вгледа в своя собствен.
  When a general complains of the morale of his troops, the time has come to look at his own. из "Military quotes"


 • Когато нещо е направено, то вече е направено. Не гледайте назад. Гледайте напред към следващата цел.
  When a thing is done, it's done. Don't look back. Look forward to your next objective.
цитирано в "George C. Marshall and the Marshall Plan: A Model of Transformational Diplomacy" (2005) by Tom Callahan


 • Моралът е състояние на ума. Това е твърдост, кураж и надежда. Това е увереност, хъс и лоялност. Това устрем, солидарност и решителност.
  Morale is the state of mind. It is steadfastness and courage and hope. It is confidence and zeal and loyalty. It is elan, esprit de corps and determination.
из Military Review (October 1948)


 • Направих най-доброто, което мога, и се надявам да съм посял някои семена, които да донесат добри плодове.
  I have done my best, and I hope I have sown some seeds which may bring forth good fruit.
из нобеловата лекция "Essentials to Peace" Осло, Норвегия (11 December 1953)


 • Нашата политика е насочена не срещу някоя страна или доктрина, но срещу глада, бедността, отчаянието и хаоса. Нейната цел трябва да бъде възраждането на работеща икономика в света, която да допринесе за появата на политически и социални условия, в които свободните институции биха могли да съществуват.
  Our policy is directed not against any country or doctrine but against hunger, poverty, desperation, and chaos. Its purpose should be the revival of a working economy in the world so as to permit the emergence of political and social conditions in which free institutions can exist.
из речта в Харвардския университет в Масачузетс, представяйки плана "Маршал" (5 June 1947)


 • Не искам вие, другари, които седите около мене, да ме питате вие какво да правите. Искам да ми кажете аз какво да правя.
  I don't want you fellows sitting around asking me what to do. I want you to tell me what to do.
до служителите си, цитирано в "General of the Army: George C. Marshall, Soldier and Statesman" (1991) by Ed Cray, p. 591


цитирано в "The Wise Men (1986) by Walter Isaacson and Evan Thomas"


 • Не това е достатъчно за битка. А имеено духът, който влагаме в борбата, която ще реши изхода. Моралът, който ще спечели победата.
  It is not enough to fight. It is the spirit which we bring to the fight that decides the issue. It is morale that wins the victory.
из Military Review (October 1948)


 • Ние сме решени – преди още слънцето да залезе над тази ужасна борба, – че нашият флаг ще бъде признат по целия свят като символ на свободата от една страна и на доминиращата сила от друга.
  We are determined that before the sun sets on this terrible struggle, Our Flag will be recognized throughout the World as a symbol of Freedom on the one hand and of overwhelming force on the other.
из изявление (29 May 1942)


 • Няма нужда да ви казвам, че ситуацията в света е много сериозна. Това трябва да бъде ясно на всички ингелигентни хора.
  I need not tell you that the world situation is very serious. That must be apparent to all intelligent people.
из речта в Харвардския университет в Масачузетс, представяйки плана "Маршал" (5 June 1947)


 • Няма ограничение за доброто, което можете да направите, ако не ви е грижа, кой ще получи почестите.
  There is no limit to the good you can do if you don't care who gets the credit. из "Military quotes"


 • …Поддържането на големи армии за неопределен период от време не е практична или обещаваща основа за политика.
  …Тhe maintenance of large armies for an indefinite period is not a practical or a promising basis for policy.
из нобеловата лекция "Essentials to Peace" Осло, Норвегия (11 December 1953)


 • Силното военно присъствие е жизненонеобходимо днес. Не се намем да преценя колко дълго трябва да продължи, но съм сигурен, че то е твърде тясна основа, върху която да се гради надежден, дълготраен мир.
  A very strong military posture is vitally necessary today. How long it must continue I am not prepared to estimate, but I am sure that it is too narrow a basis on which to build a dependable, long-enduring peace.
из нобеловата лекция "Essentials to Peace" Осло, Норвегия (11 December 1953)


 • Трябва да представим демокрацията като сила, съдържаща в себе си семената на неограничения човешки прогрес.
  We must present democracy as a force holding within itself the seeds of unlimited progress by the human race.
из нобеловата лекция "Essentials to Peace" Осло, Норвегия (11 December 1953)