Иполит Тен

френски философ

Иполит Адолф Тен (фр.Hippolyte Adolphe Taine, 1828-1893) е френски философ, историк, изкуствовед и психолог. Представител е на позитивизма от първата му "класическа" форма. Родоначалник е на културно-историческата школа в изкуствознанието и психологията. Приемал е, че за развитието на народите и обществата първостепенна роля играят географските и природните условия, в които те се развиват. Първи предприема опити да изследва функционирането на изкуството в контекста на определен исторически момент.  • Бъдете нетърпими само към нетърпимостта.


  • Началата на морала са абсолютни истини.


  • Нетърпимостта не трябва да бъде търпяна.


  • …Порокът и добродетелта са продукти, също като скоросмъртницата и захарта. — из "Пътеводител в общата култура", Ж.Ф.Бронщайн, Б.Фан, "Рива" 2008, с.319


  • Събитията, влияейки на човека, не изменят равномерно различните, забелязвани у него, слоеве от понятия и чувства. Времето стърже и ни разкопава, както землекопа почвата, и така открива нашата нравствена геология.


  • Хората разбират само чувствата, сходни с техните собствени чувства; другите, колкото и прекрасно да са изразени, не им въздействат; очите гледат, но сърцето не чувства, а съвсем скоро се отвръщат и очите.


  • Ще срещнете на този свят четири типа хора: влюбени, честолюбиви, наблюдатели и глупаци… Най-щастливи са глупаците.