Виктор Кузен (Victor Cousin, 1792–1867) e френски философ и политически деец.


  • Основите на нравствеността са неизменни истини, подобно на аксиомите в геометрията.
  • Власт над хората се придобива само като им се служи — това правило няма изключения.
  • Будизмът е култ към небитието. Ама че култ! - ще възкликнат някои. Е, да, несъмнено, това е странно, но се оказа вярно.