Фридрих Енгелс (18201895) е немски философ и един от първите идеолози на международното работническо движение.


 • Бог е вечно същество в себе си и за себе си, а онова, което е в себе си и за себе си е обект на мисълта, не на чувствата.
 • В историята нищо не се случва без съзнателно намерение, без желана цел.
 • Всеобщата история е прогрес в осъзнаването на свободата.
 • Всички хора имат равно право на образование, и трябва да се ползват от плодовете на науката.
 • Да бъдеш учен още не значи да бъдеш непременно умен.
 • Не може да има свободен народ, потискащ други народи. Силата, която той употребява, за да гнети другия народ, в края на краищата винаги се обръща против самия него.
 • Не можем да избягаме от съдбата си, — с други думи, не можем да избегнем неизбежните последствия от собствените си действия.
 • Нека не превъзнасяме толкова победите си над природата. За всяка такава победа, тя ни отмъщава.
 • Призрак броди из Европа – призракът на комунизма. — начална фраза от "Манифест на Комунистическата партия", 1848 г. в съавторство с Карл Маркс[1]
 • Пролетарии от всички страни, съединявайте се! — последна фраза от "Манифест на Комунистическата партия", 1848 г. в съавторство с Карл Маркс[1]
 • Страхливостта отнема разума.
 • Стремежът към щастие е вроден у човека, затова той трябва да бъде основа на морала.
 • Трябва да намерим убежища във философията, ако човек има желание да познае господ-бог.
 • Умът зависи от стомаха.
 • Човекът престана да бъде роб на човека и стана роб на вещите.


Източници