Роберт Музил

австрийски писател

Роберт Музил (18801942) е австрийски белетрист, есеист и драматург, автор на романа "Човек без характер".


 • Всеки порядъчен човек има нужда от вътрешен и външен ред, но от друга страна не понася твърде силната регламентация, понеже всеки съвършен ред би бил, така да се каже, руина на напредъка и удоволствието.


 • Героят, за да се прояви, са му необходими бедствия. Бедата и героят са неразделни както болестта и трèската.


 • Да говориш много за себе си се счита за признак на глупост. Обаче човечеството доста находчиво заобикаля това ограничение – благодарение на поетите!


 • Днес характери явно трябва да се търсят с фенер, а и навярно ще станеш смешен, ако тръгнеш да обикаляш посред бял ден със запалена свещ.из романа "Човек без характер" • И най-голямата от мислите е способна да се вмести във всяка глава.


 • Католицизмът. Безизходиците на съвестта, в които църквата въвлича съвременния човек. Така той не може да вярва, както го изисква тя, понеже това е противно и на духовната природа, и на нейното развитие.


 • Който не може да бъде добър в онова, което прави, иска да бъде обичан.


 • Младостта е склонна да надценява всичко най-ново, защото се чувства негова съвременница. Ето защо нещастието е направо двойно, ако това ново се окаже всъщност лошо.


 • Много беди е донесло това, че хората се хванаха да развиват техниката, давайки си вид, сякаш всички умеят да се справят с нея.


 • Моралът за болшинството хора е система за осигуряване на собствената правота.


 • Най-сигурното нещо е да говорите отявлени глупости: все някога ще се изпълнят! Достатъчно е само да хвърлите глупостите на пазара! • Писателят изпреварва политическото развитие. Това, което днес предтавлява литература, по-късно става политика.


 • Политиката е воля, а не истина. Много примитивна формулировка, но изпълнена с много последствия. Между политиката и духа съществуват такива взаимовръзка както между волята истината.


 • Славата. Има дава коренно различни вида знаменитости: тези, които всички ги знат, и онези, които всички трябва да ги знаят.


 • Така както лошият брак прави лоши хората, които не могат да се освободят от него, по същия начин развалят хората и всякакви връзки, с претенция за вечност, които обаче съсипват живота.


 • Успехът на мъжа пред жената започва оттам, че за нейно възхищение той се оказва в състояние да изяде три парчета торта или да я разсмее с това, че когато другите мъже спроят разгорещено, той най-спокойно заявява: "Аз по тоя повод нямам какво да кажа".


 • Че посредством изборната демокрация може да бъде установена волята на народа, е, разбира се, заблуждение. Но тя е една хуманна и морална процедура, защото чрез гласуване, а не чрез ножове и пистолети, се решават въпросите, засягащи разслоените интереси.