Интерес — Изгода

(пренасочване от Интерес)
  • Ако искаш да постъпваш честно, вземай предвид и вярвай само на обществения интерес. Личният интерес често води до заблуждение.Клод Адриан Хелвеций


  • Всички хора са опитни в това, което се отнася до тяхната изгода.Плавт

  • Недей оставя никому това, което само теб засяга, / за него друг не би милял.Жан дьо Лафонтен, из баснята "Фермерът, кучето и лисугерът"


  • О, дни, о, нрави! – напразно викаш ти, / днес всеки иска да му се плати.Жан дьо Лафонтен, из баснята "Болният елен"


  • По-малко хора около гърнето с мед – / такваз е била винаги играта.Жан дьо Лафонтен, из баснята "До господин дук Дьо Ларошфуко"
  • ...Съюзът е съюз тогава, / когато е необходим.Жан дьо Лафонтен, из баснята "Котаракът и плъхът"