Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Ростан.

Жан Ростан (фр. Jean Rostand, 1894 — 1977) е френски учен биолог и писател, син на драматурга Едмон Ростан и брат на поета и сценариста Морис Ростан. Неговите афоризми са събрани в книгите "Брак" (1927), "Мислите на биолога" (1939) и "Тревогите на биолога (1967).

Жан Ростан


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я
 • Ако в съпружеската кавга и двете страни са еднакво неправи, предимство има отбраняващата се страна.


 • Ако е опасно да се жениш по любов, то е не само защото любовта отминава, но също и защото не отминава.


 • Ако можехме да предвидим бъдещето, то щеше да ни се стори също толкова скучно, колкото и миналото.


 • Ако се наложи да отстъпваш, то нека е веднага - така ще те нарекат великодушен. Защото ако отстъпваш след размисъл, ще решат, че си слаб.


 • Ако си ядосан, не навлизай в психологията на своята жена; защото ще кажеш твърде много вярни неща. • Биологията доста ни удивлява, статистически доказвайки, че красивите жени съвсем не са най-глупавите. • Брака го обивиняват, че убивал страстта - че нима би могъл да съществува по друг начин?!


 • Бракът не пречи на щастието на тези, които са способни да бъдат щастливи, а на останалите им дава поне основания да се оплакват.


 • Бракът ни заставя да разберем по-добре себе си - и това не е най-малкото му достойнство, както и не най-малкият му недостатък.


 • Бракът опростява живота ни и усложнява деня ни. • В лицето на човека природата разцъфтява и се отрича от себе си. Човекът - това е изродената маймуна.


 • В съпружеските битки победата обикновено се печели от този от съпрузите, който най-малко цени мира.


 • Величието, за да го забележат, често е принудено да имитира величие.


 • Всеки път, когато в семейството се възцарява мир, запитвай себе си: "Какво още съм пожертвал аз?"


 • Всички ние имаме мисли, които са недостойни за нас, но имаме и мисли, за които ние сме недостойни.


 • Встъпват в брак по същия начин, както отиват под куршумите - поради недостиг на въображение.


 • Възможно е две грешки, борещи се една с друга, да са по-плодотворни, отколкото една неоспоримо царуваща истина.


 • Вярните жени се утешават със своята вярност, като непрестанно си повтарят: "Само да бях поискала…" • Гордостта е също толкова често лицемерна, колкото и скромността. • Да бъдеш възрастен, значи да бъдеш самотен.


 • Да говориш ясно значи да съзнаваш себе си.


 • Да живееш с човека, когото обичаш, е също така трудно, както и да обичаш човека, с когото живееш.


 • Да обичаш повече живота, значи да правиш живота нещо повече от живот.


 • Да се боиш от своята жена е напълно нормално - и съпружеският героизъм, както всеки друг, се състои в преодоляването на страха. А твоята жена най-вероятно не е толкова страшна, колкото на тебе ти се струва.


 • "Да се реши задачата, - казва Декарт, - значи да се спечели сражението." Но да се спечели сраженито не означава да се реши задачата.


 • Днес моят труд е завършен; но ще остане ли той завършен и утре?


 • Добре подбралата се двойка е тази, в която и двамата съпрузи едновременно усещат потребността от скандал.


 • Добрият брак е този, в който съпрузите през деня забравят, че са любовници, а през нощта - че са съпрузи.


 • Докато чакаме онзи момент, когато истината ще ни обедини, тя продължава да ни разединява. • Ергенът съвсем не познава жените; жененият ги познава посредством своята жена. • Жената вижда в мъжа едновременно сила, която трябва да сломи, и слабост, която трябва да защити.


 • Жената винаги предпочита твоето робство, пред своята свобода.


 • Жената пада в нашите очи не когато се отдава на други, а когато ни се отдава на нас.


 • Жената претендира едновременно и на правото да избира, и на щастието да бъде избрана.


 • Жената счита за умен този, който споделя нейното мнение, а не мнението на мъжа й. • За да бъдеш благороден, или трябва да си много богат, или да нямаш съвсем нищо.


 • За да останеш верен на себе си, ще се наложи три пъти на ден да се отричаш от своята партия.


 • За жената е ужасно както недоверието на мъжа, така и неговат увереност в нея; и тя му отмъщава и за едното, и за другото.


 • Заради това, че истината бива накланяна на една страна, аз няма да я накланям на друга. • Има писатели, да се размишлява за които е далече по-приятно, отколкото да се четат.


 • Има понякога моменти, когато си пожелаваме бъдещето да бъде съградено от хората на миналото.


 • Има хора дотолкова противоречиви, че чак им харесва, когато им се възхищават за това, че те на нищо не се възхищават.


 • Истината, излизащата от устата на някои хора, мирише твърде лошо.


 • Истински познаваш само тези, които едновременно обичаш и ги ненавиждаш; така че съпрузите добре познават един друг.


 • Истинският писател ни поразява, казвайки онова, което ние винаги сме знаели. • Казват ми: "Необходими са ни високи идеали" със същия тон, с който казват: "Необходими са ни добри финанси.


 • Когато накрая спечелиш уважението на публиката, отдавна вече не уважаваш нито себе си, нито нея.


 • Който внася в литературата твърде много от своя живот, често внася твърде много литература в своя живот.


 • Колкото по-малко вярвам в науката, толкова повече се боя от нея.


 • Колкото по-малко вярваш в Бога, толкова повече разбираш онези, които вярват в него. • Лъжата не е толкова лъжлива, както добре подбраната правда. • Може да се разбереш с тези, които говорят на друг език, но не и с онези, които в същите думи влагат друг смисъл.


 • Може да си представиш човечество, състоящо се само от жени, но не можеш да си представиш човечество, състоящо се само от мъже.


 • Моралът е като генетиката: злото е доминанто, а доброто - рецесивно. • Мъжът е владетел самодържац, който обаче плаща и немалък данък. • На изискванията на жена си отстъпвай по-охотно, отколкото на нейните молби; на молбите – по охотно, отколкото на сълзите; на сълзите – по-охотно, отколкото на заплахите.


 • На колко съпружески двойки, за да намерят щастието, не ми достига само мало повече страст! А на колко не им достига само малко повече безразличие!


 • На непознатия можеш да му се оплачеш от това, от което не можеш да се оплачеш на приятеля си, а на приятеля – от това, от което не можеш да се оплачеш на жена си.


 • Науката ни направи богове преди ние да сме се научили да бъдем хора.


 • Науката по-лесно намира лекарсва, отколкото отговори.


 • Научните изследвания са естествена форма на поезия, финансирана от държавата.


 • Нашите високопоставени приятели на нас не ни импонират, обаче се надвяваме, че импонират на други наши приятели.


 • Не вярвам в чудесата – би било твърде просто.


 • Не казвай в присъствието на жена си всичко лошо, което мислиш за жените въобще…, и всичко хубаво, което мислиш за някои от тях.


 • Не се нахвърляй, ако ти си прав или ако жена ти е права. Скандалът има смисъл само в съмнителни случаи, когато трябва да се замаже работата.


 • Не трябва да се вярва, че нещо съществува само затова, защото би било ужасно, ако не съществува. "От ужасното доказателства няма."


 • Невежеството е да знаеш не повече, отколкото знаят и другите.


 • Ние не изискваме от своята жена съвършенство; достатъчно ни е тя да знае, че е несъвършена.


 • Ние позволяваме да съдят за нас само тези, за които забраняваме на другите да съдят.


 • Ние прекарваме времето си, завиждайки на хора, каквито не бихме искали да бъдем.


 • Ние така сериозно се занимаваме са най-незначителни дреболии само затова, за да забравим за несъществеността на цялото.


 • Никога не се притеснявай от това, което мислиш за жена си; да знаеш само тя за какво мисли…


 • Нищо не иска този, който разчита на всичко.


 • Нищо не ми е нужно, но и с нищо няма да ме удовлетвориш.


 • Нищо така не отвлича учените, както преждевременното откритие.


 • Нищото е твърде малко; Бог е твърде много.


 • Някои писатели само тогава изглеждат велики, когато дригите се спуснат до техното ниво. • От противниците има несъмнена полза: те утвърждават в нас вярата, че без тях бихме постигнали идеалите си.
 • Писателят, който казва всичко, казва, по мое усещане, малко.


 • По-добре е да правиш на себе си лошо, отколкого да говориш за себе си лошо; и по-добре е да говориш за себе си лошо, отколкото да мислиш за себе си лошо.


 • По-добре е просто да послушаш гласа на своите страсти, отколкото да унижаваш разума, търсейки за тях оправдание.


 • По-лесно е да се откажеш от това, което имаш, отколкото от завистта към това, което нямаш.


 • Понякога ненавиждаш жена си като човек, когото обичаш твърде силно, а понякога - просто като съвсем чужд човек.


 • Преди да влизаш в дискусия, опитай се да разбереш каква ще е същността й: противоборство на две мнения? съревнование на два ума? или стълкновение на два характера?


 • Предишните ни книги ни удивляват двойно: ние не бихме могли да ги напишем още един път, а и не бихме искали.


 • При писателите, както и при спиритистите, тъмнината способства за измамата.


 • Приятелят е човек, комуто най-много вярват…, когато говори лошо за нас. • Работейки, правиш по-добре, отколкото можеш.
 • С най-голям оптимизъм гледам на бъдешето на песимизма.


 • Сериозната слабост на свободните режими е в това, че всеки е свободен заявява, че не е свободен.


 • Слабостта на ума се заключава във вярата му, че е способен да убеди малоумието.


 • Сред най-ненавижданите качества на врага не последно място заемат неговите достойнства.


 • Старай се да отстъпваш така, че несправедливата критика да стане още по-несправедлива.


 • Съобразявай се с критиката, дори да е несправедлива; но не се доверявай на критиката, дори и да се справедлива.


 • Съпружеската любов се съхранява дълго, благодарение на щипка ненавист.


 • Съпрузите трябва да се въздържат от кавги, ако не се обичат достатъчно силно, за да се помиряват.


 • Сърцето иска само една жена; чувствата - много; тщестлавието - всички. • Това, че Х. е успял да напише добра книга, може да потуши всяко влечение към литературата. • Убий един човек и ще бъдеш убиец. Убий милиони - ще бъдеш завоевател. Убий всички - и ще станеш Бог.
 • Хората дискредитират своите мнения, когато започнат да ги обосновават.


 • Хората като правило се заслужават един друг. • Често съпрузите се ненавиждат един друг особено силно затова, че не изменят един на друг.