Заплаха — Сплашване

(пренасочване от Заплахи)  • Заплахата за планетата сме ние. Това всъщност не е заплаха за планетата – това е заплаха за самите нас.Маргарет Атууд
  • …Колкото по-голяма е заплахата, толкова по-висока е оценката, давана на героя, който я премахва.Б. Ф. Скинър


  • Не повишавай глас, но дръж голяма тояга в ръцете си и ще стигнеш далеч. — популярна пословица, често цитирана от Теодор Рузвелт

  • Приемаме всички заплахи на сериозно – затова все още сме живи. — из сериала "Звеното"
  • …Силната заплаха … може да мотивира съгласие за момента, но е малко вероятно да доведе до по-дългосрочно обвързване.Робърт Чалдини, из "Влиянието"