Величие — Велики дела

(пренасочване от Велик)


 • Ако нямаш цел, не извършваш нищо; и не извършваш нищо велико, ако целта ти е нищожна.Дени Дидро

 • ...Великите народи няма да станат жертва на тази дребнава психология, защото те са велики народи и защото тяхното мерило е велико мерило.Атанас Буров • Великите умове стигат по еднакъв начин и до великите пороци, и до великите добродетели.Клод Адриан Хелвеций


 • Великите хора се проявяват в трагичните моменти от историята, но причинителите на тези трагедии са посредствените личности.Морис Дрюон, из поредицата "Прокълнатите крале" • Великият човек се познава по това, че знае кога да изостави важните неща, за да реши жизненоважните.Брандън Сандерсън


 • Всяко велико дело на един народ е извършено за всички народи.Стефан Цвайг • Истински велики са онези, чието сърце бие за всички.Ромен Ролан


 • Казват, че великият човек не е такъв в очите на своята жена или своя прислужник. Вярно е. Кой може да привикне да живее с човек, на когото се налага твърде често да се възхищава?Клод Адриан Хелвеций


 • Който иска да постигне великото, той трябва да умее да се ограничава. Който, напротив, иска всичко, той в действителност нищо не иска и нищо не постига.Георг Хегел


 • Където господства духът на науката, там и с малки средства се създават велики неща. — «Где господствует дух науки, там творится великое и малыми средствами.»Николай Пирогов


 • Миналото следва да се уважава и познава, но не и да му се прекланяме. Само в бъдещето можем да намерим своето величие.Пиер Елиът Трюдо • Нека всички, които дойдат след нас и видят този олтар, да знаят, че тук са идвали титани. — из американския филм "Александър"


 • …Ние сме длъжни да искаме нещо велико, но също така трябва и да умеем да извършим великото; в противен случай това е нищожно желание. Лаврите на едното само желание са сухи листа, които никога не са били зелени.Георг Хегел • Само чрез осъществяването на велики цели човек намира в себе си великия характер, правещ го за другите мек…Георг Хегел • Твърде често човек е прекалено благоразумен, за да бъде велик. Необходим е малко фанатизъм, за да се добие слава и в литературата, и в държавните дела.Клод Адриан Хелвеций • Човек трябва да уважава самия себе си и да счита себе си достоен за най-висшето. Той не бива в своите помисли да преувеличава величието и мъжеството на духа.Георг Хегел