Пиер Елиът Трюдо

канадски политик

Пиèр Елиòт Трюдò (фр. Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau, 1919-2000) е канадски държавник и многократен министър-председател на Канада в периода 1968-1984 г.


 • Аз бих бил най-добрият си приемник, но реших да не се наследявам.


 • Естествено, че двуезичната държава е по-скъпа от едноезичната; но е и по-богата. — 1968 г.
  Of course a bilingual state is more expensive than a unilingual one — but it is a richer state.


 • Няма място за държавата в спалните на нацията — относно декриминализацията на хомосексуалността, 22 Дек. 1962 г.
  There is no place for the state in the bedrooms of the nation.


 • Аз действително не знам какво е циклотрон, но съм определено много щастлив, че Канада има един! — 1976 г.
  I don't really know what a cyclotron is but I am certainly very happy Canada has one!


 • Ако Канада иска да оцелее, това може да стане само при взаимно уважение и любов един към друг. — 1976 г.
  If Canada is to survive, it can only survive in mutual respect and in love for one another.


 • Няма такова нещо като модел за идеалната Канада. Какво би могло да бъде по-абсурдно от представата за "напълно канадско" момче или момиче? Едно общество, което набляга на еднообразието, поражда нетърпимост и ненавист. — из реч през 1971 г.
  There is no such thing as a model or ideal Canadian. What could be more absurd than the concept of an "all Canadian" boy or girl? A society which emphasizes uniformity is one which creates intolerance and hate.


 • Страната в крайна сметка, не е нещо, което строите, както фараоните са строили пирамидите, а после да го оставите да си стои, за да хвърлите предизвикателство към вечността. Страната е нещо, което се изгражда всеки ден от определени основни общи ценности. — из неговите "Мемоари", 1993 г.
  A country, after all, is not something you build as the pharaohs built the pyramids, and then leave standing there to defy eternity. A country is something that is built every day out of certain basic shared values.


 • Нашите надежди са големи. Нашата вяра в хората е огромна. Нашият кураж е силен. И нашите мечти за тази хубава страна никога няма да изчезнат. — 1984 г.
  Our hopes are high. Our faith in the people is great. Our courage is strong. And our dreams for this beautiful country will never die.


 • Хората повече се интересуват от идеи, отколкото то дрехи.
  People are more interested in ideas than dress.


 • Ако искате да разговаряте с мен, не носете плакати, на които пише: "Трюдо е прасе", както и плакати, на които той отблъсква жените, защото няма да разговарям с вас. Не съм влязъл в политиката, за да бъда обиждан. И не хвърляйте жито по мене. Ако не спрете, ще ви наритам право в задника. — забележка към млад протестант, хвърлил жито по него по време на реч през 1972 г.
  If you want to see me again, don't bring signs saying "Trudeau is a pig" and don't bring signs that he hustles women, because I won't talk to you. I didn't get into politics to be insulted. And don't throw wheat at me either. If you don't stop that, I'll kick you right in the ass.


 • Някои неща не се научих да ги харесвам. Не харесвах да целувам бебетата, въпреки че не възразявах да целувам майките им. — из неговите "Мемоари", 1993 г.
  Some things I never learned to like. I didn't like to kiss babies, though I didn't mind kissing their mothers.


 • Съществен елемент на политиката е времето. — 1986 г.
  The essential ingredient of politics is timing.


 • За разлика от "невидимата ръка" на Адам Смит, трябва да съществува видима ръка на политиците, чиято цел е да създадат такъв тип общество, което да е грижовно и хуманно. — из неговите "Мемоари", 1993 г.
  As against the "invisible hand" of Adam Smith, there has to be a visible hand of politicians whose objective is to have the kind of society that is caring and humane.


 • Трябва да кажа, че "Дайте шанс на мира" винаги ми е изглеждало като разумен съвет. — из неговите "Мемоари", 1993 г.
  I must say that "Give Peace a Chance" has always seemed to me to be sensible advice.


 • Ние се целим надалече и нависоко, но не пропускаме целта си. — из неговите "Мемоари", 1993 г.
  We aimed far and high, but we did not miss the mark.


 • Нека свалим тотемите и да разкъсаме табутата. Или по-добре: нека да ги считаме за отменени. А най-сигурно, нека бъдем интелигентни. — 1970 г.
  Let us overthrow the totems, break the taboos. Or better, let us consider them cancelled. Coldly, let us be intelligent.


 • Миналото следва да се уважава и познава, но не и да му се прекланяме. Само в бъдещето можем да намерим своето величие. — из изявление през 1970 г.
  The past is to be respected and acknowledged, but not to be worshipped. It is our future in which we will find our greatness.