Свобода — Политическо освобождение

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Свобода.

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я 
Дьолакроа, "Свободата води народа"
 • Аз държа всички, съставляващи нацията, да предприемат каквото искат по всички въпроси, засягащи цялата нация, а онези, които съставляват дадена, част да правят каквото решат, по всички въпроси, които не засягат никоя друга част, а пък всеки индивид да постъпва, както желае, по всички въпроси, които не засягат никого другиго. Това е принципът.Ейбрахам Линкълн


 • Ако … отказвате свободата на останалите, самите вие не заслужавате да бъдете свободни.Ейбрахам Линкълн • Бог дарява свобода само на тези, които я обичат и са винаги готови да я пазят и защитават.Даниел Уебстър


 • Вместо слава или богатство, заради които произлизат войни и всякакъв вид конфликти сред човечеството, каквито въобще не търсим, ние желаем само свободата, която хората с чест губят само изгубвайки животаСалустий


 • Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия. Никой не ще противостои срещу стихията на народа ни да живеем свободни, независими и обединени.Васил Левски


 • Всичко що е свято, мило и потребно на честен човек, то е също потребно и нужно на цял народ. Само онзи народ може да живее и напредва, който има свой исторически живот и своя външна и вътрешна свобода.Любен Каравелов • Думи като "свобода", "справедливост", "демокрация" не са общоприети понятия, а напротив – много редко срещани. Хората не се раждат с готови познания за тях. Отнема много време и преди всичко индивидуални усилия, за да накарате другите хора да уважават това, което тези думи означават.Джеймс Болдуин
 • Единственият истински закон е този, който води към свободата.Ричард Бах, из "Джонатан Ливингстън Чайката" • За да има политическа свобода, трябва да се уважава малцинството.Емил дьо Лавеле


 • За свободата трябва да се съди по степента на свобода на най-нискостоящите.Джавахарлал Неру
 • Истинската свобода е тази, която свързва всички частни интереси с общите интереси.Жак-Бенин Босюе • Историята няма дълго да поверява грижите за свободата на слабите и боязливите.Дуайт Айзенхауер • Казват, че в световната история започва да се реализира идеята за свободата. Напротив, тази идея вече е реализирана, доколкото човек вече мисли за нея; и тя е реална в същата степен, в която е идея, тоест доколкото я мисля и я имам.Макс Щирнер • Когато ни казваха, че под свобода се разбрало свободното предприемачество, ние направихме твърде малко, за да се разсее тази чудовищна лъжа. Твърдим, че богатството и икономическото благосъстояние са плодовете на свободата, а би трябвало да сме първите, които знаят, че този вид на "щастие" е истинска благословия само в тази страна, но е незначителна благословията в сравнение с истинските политически свободи, като свобода на словото и мисълта, на събранията и сдружаването, дори и при най-добрите условия.Хана Аренд, из "За революцията" (On Revolution), 1963


 • Когато правителството нарушава свободата на народа, въстанието остава – за народа и за всички слоеве от народа – най-свещеното от правата и най-необходимото от задълженията.Жилбер дьо Лафайет


 • Когато човек започне като бедняк, както започват повечето хора в житейската надпревара, свободното общество е онова, в което той знае, че може да подобри положението си; той знае, че не съществуват твърдо установени условия за труд, които да важат през целия му живот.Ейбрахам Линкълн


 • …Когато става дума за свободи, много по-опасно е те да се дават за малко, отколкото да не се дават въобще.Робърт Чалдини
 • Малко хора искат свобода, повечето искат само господари.Салустий • На този свят може да защитиш собствените си свободи, само ако защитиш свободата на другите. Можеш да бъдеш свободен, само ако аз съм свободен.Кларънс Дароу


 • Напомням ви, че екстремизмът в защита на свободата не е порок. Нека ви напомня също, че умереността в преследването на справедливост не е добродетел.Бари Голдуотър • Не можем да говорим за свобода там, където хората гладуват.Индира Ганди


 • Недостоен за свободата е този, който не я желае за своите противници така, както за себе си.Александър Грин


 • Независимото съществуване е това, което предлага множество възможности за избор.Робърт Чалдини • Ние всички заявяваме, че сме за свободата, но макар да използваме една и съща дума, ние нямаме предвид едно и също. За някои думата "свобода" може би означава всеки да прави със себе си и с продукта на своя труд онова, което му допада, докато за други същата дума може да означава, че всеки прави с другите и с продукта на техния труд онова, което му допада. Налице са две не само различни, но и несъпоставими неща, наричани с една и съща дума – с думата "свобода". Логично следва, че всяко от тези неща е наричано от съответните групи хора с две различни и несъпоставими имена: "свобода" и "тирания".Ейбрахам Линкълн


 • Ние сме жадни да видим отечеството свободно, па ако щат ме наредат да паса и патките.Васил Левски


 • Но две неща ми трябват на земята – те са: любов и свобода. За любовта бих жертвал си живота, за свободата – аз бих дал и любовта.Шандор Петьофи • Овчарят прогонва вълка, впил зъби в гърлото на овцата, поради което овцата смята овчаря за свой освободител, докато вълкът го заклеймява за същата постъпка като "рушител на свободата", особено след като овцата е черна. Ясно е, че овцата и вълкът не са постигнали съгласие относно дефиницията на думата "свобода", и точно същата разлика е най-разпространена сред човеците дори на север, макар че всички те проповядват любов към свободата.Ейбрахам Линкълн


 • Онези, които са готови да се откажат от основна свобода, за да си купят малко преходна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност.Бенджамин Франклин


 • Опитът би трябвало да ни научи да бъде най-вече нащрек в защита на свободата, когато целите на правителството са благотворителни. Хората, родени на свобода, са по рождение приучени да отблъскват посегателствата спрямо свободата, идващи от злорамерени владетели. Най-големите опасности на свободата обаче се крият в коварното посегателство от страна на усърдни хора, които са добронамерени, но без разбиране.Луис Брандайс
 • Помнете: цената, която трябва да платим за свободата намалява, когато търсенето й расте.Станислав Йежи Лец • Почти във всички случаи, когато свободата е била потъпквана, това е ставало в името на някаква нова, обещана на народа свобода.Фридрих Хайек, из "Пътят към робството", 1944 • Ред без свобода и свобода без ред са еднакво разрушителни.Теодор Рузвелт • …С намаляването на достъпните възможности намаляват и нашите свободи. А хората не обичат да губят свободите си.Робърт Чалдини • Само тези, които са готови да загинат за нея, знаят какво означава свобода.Ан дьо Стал


 • Световната история е напредък в осъзнаването на свободата.Георг Хегел • Свобода само за членовете на правителството, само за партийните членове, колкото и да са многобройни, не е свобода. Свободата винаги е свобода на дисидентите. По същество политическата свобода зависи не от фанатиците на "справедливостта", а по-скоро от всички стабилизиращи, полезни и изчистващи действия на дисидентите. Ако свободата стане привилегия, функцията на политическата свобода е нарушена.Роза Люксембург


 • Свободата без подчинение е хаос, но подчинението без свобода е робство.Уилям Пен • Свободата е най-прекрасното и възвишено благо, както за отделния човек, така и за държавата.Сократ


 • Свободата е право да правиш всичко, което не накърнява правата на другите.Ан Робер Тюрго


 • Свободата е престъплението, от което произтичат всички други престъпления – тя е нашето абсолютно оръжие.Графити от Май'68


 • Свободата е различна … Свобода за и свобода от. Във времената на анархия имаше свобода за. Сега ви е дадена свобода от. Не си струва да я подценявате.Маргарет Атууд, из романа "Разказът на прислужницата"


 • Свободата живее в сърцата, делата и духа на хората и тя всеки ден трябва да бъде добивана и обновявана. В противен случай, като отрязано от живителните му корени цвете, свободата ще изсъхне и загине.Дуайт Айзенхауер • Свободата и справедливостта се заключава във възвръщането на всичко, което принадлежи на другите.Олимпия дьо Гуж
 • Свободата на перото е единственият закрилник на народните права.Имануел Кант


 • Свободата не е привилегия, която се предоставя, а навик, който се придобива.Дейвид Лойд Джордж


 • Свободата … не може да бъде наложена принудително на този, който не е готов да я приеме.Веселин Кандимиров • Свободата се изразява в правото да се върши всичко, което не вреди на другите.Матиас Клаудиус


 • Свободата, която трябва да е еднаква за всички, не може да бъде абсолютна за никого. Границата на моята свобода е свободата на другите, личната свобода на другите намира своята граница в моята.Еузебио Каро


 • Свободата, на която се радваме, се проявява и в ежедневния живот. Ние не сме подозрителни помежду си и не тормозим съседа си, ако живее както намери за добре...Перикъл


 • Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертва животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен.Мигел Сервантес, из романа "Дон Кихот" • Свободният свят знае, от горчивата мъдрост на опита, че бдителността и жертвите са цената на свободата.Дуайт Айзенхауер

 • Съмнявам се, че някоя общност би станала хуманна и грижовна чрез налагане на ограничения за онова, което членовете й могат да казват.Дерек Бок
 • Утопиите са осъществими. Животът крачи към утопиите. И може би започва нов век, когато интелигенцията и образованите хора ще мечтаят за средства, чрез които да избегнат утоппите и да се върнат към едно неутопично общество, не така съвършено, но по-свободно.Николай Бердяев


 • Човечеството получи това, което искаше; Свободата вече никога няма да остане без убежище.Жилбер дьо Лафайет, след Войната за независимост в САЩ през 1776 г.


 • Човечеството спечели своята битка. Свободата има своя територия.Жилбер дьо Лафайет, след Войната за независимост в САЩ през 1776 г. • Ще дойде ден, когато слънцето ще свети само на свободни хора, непризнаващи друг властелин освен своя разум, когато тираните и робите ще останат само в историята и на сцената, когато с тях ще се занимават само за да пожалят техните жертви.Никола дьо Кондорсе