Николай Александрович Бердяев (18741948) е руски философ и публицист.


 • Буржоазията приема икономическата сила много сериозно, а често и я боготвори. [1]


 • За мен моят хляб е материален проблем, докато този на съседа - духовен. [1]


 • Любовта е като универсална жизнена енергия, притежаваща способността да превръща страстите на злото в творчески страсти.
  Любовь — как бы универсальная энергия жизни, обладающая способностью превращать злые страсти в страсти творческие.


 • Нашата любов трябва винаги да бъде по-силна от омразата ни. Трябва да обичаме Русия и руския народ повече, отколкото ненавиждаме революцията и болшевиките.
  Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков.


 • Никъде на Запад не съществува в такава своеобразна форма проблемът „интелигенция и народ“, на който е посветено цялото руско мислене през втората половина на 19 век, защото на Запад всъщност няма нито „интелигенция“, нито „народ“ в руския смисъл на думата.


 • Революционерите се прекланят пред бъдещето, но живеят с миналото.
  Революционеры поклоняются будущему, но живут прошлым.


 • Самоубийството е издевателство над смъртта.


 • Съществува трагичен сблъсък между истината и света. Чистата безспорна истина изгаря света. [1]


 • Утопиите изглеждат много по-осъществими, отколкото се смяташе някога. Сега ние сме изправени пред друг тревожен въпрос. Как да избегнем окончателното им осъществяване?


 • Утопиите са осъществими. Животът крачи към утопиите. И може би започва нов век, когато интелигенцията и образованите хора ще мечтаят за средства, чрез които да избегнат утоппите и да се върнат към едно неутопично общество, не така съвършено, но по-свободно.


Източници

редактиране