Мари Жан-Ангоан Никола дьо Карита, маркиз дьо Кондорсе (фр.Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1743-1794) е френски писател, учен-математик и политически деец.  • Съчиняват фрази – поради липса на идеи.


  • Ще дойде ден, когато слънцето ще свети само над свободни хора, непризнаващи друг властелин освен своя разум, когато тираните и робите ще останат само в историята и на сцената, когато с тях ще се занимават само за да пожалят техните жертви.