Джавахарлал Неру (1889–1964), известен още като Пандит (Учeния) Неру, е един от лидерите на индийското национално-освободително движение и на Индийския национален конгрес. Става първи министър-председател на Индия след получаването на независимост през 1947 г. Ползвайки се с безспорен авторитет в света, Неру става един от авторите на политиката на неприсъединване към никакви политически блокове. Баща е на министър-председателката Индира Ганди.


 • Войната е отрицание на истината и хуманността. Не става въпрос за убиването на хора, тъй като човек така или иначе един ден си отива, а за съзнателното и упорито разпространение на лъжи и ненавист, които малко по малко пускат корени в хората.


 • Всичките ми основни произведения са написани в затвора… ще препоръчам затвора не само на амбициозните автори, но и на амбициозните политици. • Да усещат живота са способни само тези, които им се е случвало да бъдат на ръба на гибелта.


 • Демокрацията е нещо хубаво. Казвам го, понеже всички други системи са по-лоши.
  Democracy is good. I say this because all other systems are worse.
"Реал М демонстрира всички несъвършенства на демокрацията"


 • За свободата трябва да се съди по степента на свобода на най-нискостоящите.


 • За миналото са характерни неподвижността и постоянството. То не се променя и носи върху себе си печата на вечността, подобно на нарисувана с бои картина или статуя от бронз или мрамор.


 • Миналото винаги е с нас и всичко, което ние представляваме, всичко, което имаме, идва от миналото. Ние сме негово творение и живеем, потопени в него. Да не се разбира това и да не се усеща миналото, значи да не се разбира настоящето.


 • Ние трябва да запазим много звена, свързващи ни с миналото, но също така сме длъжни да се измъкнем от плена на традициите навсякъде, където те препятстват движението ни напред.


 • Основният ни недостатък се заключава в това, че сме по-склонни да обсъждаме нещата, отколкото да ги правим.


 • Размерите са най-ненадеждният критерий за величие на един човек или на една страна.


 • Раните, които сам си си нанесъл, винаги заздравяват по-бавно от тези, които ти е причинил противникът. • Успехът най-често идва при този, който действа смело; но рядко го постигат онези, които проявяват плахост и постоянно се опасяват от последствията. • Човекът, опитващ се да прикрие своята слабост с гръмки фрази и благородни принципи, неволно предизвиква подозрение.