Томас Джеферсън (Thomas Jefferson, 17431826) е третият президент на САЩ, американски държавник, посланик във Франция, политически философ, революционер, агроном, градинар, земевладелец, архитект, археолог, робовладелец, основател на Университета на Вирджиния.


Letter to William Stephens Smith (Paris, Nov. 13, 1787), quoted in Padover's Jefferson On Democracy


 • Най-ценната дарба от всички е никога да не използваш две думи, когато може да използваш една.


 • Откривам, че колкото по-усърдно работя, толкова повече късмет имам. • Честността е първата глава от книгата на мъдростта.


 • Човек, който не чете нищо, е по-образован от онзи, който чете само вестници.


 • С демокрацията е свършено, когато започнете да отнемате от хората, които искат да работят, за да го давате на тези, които не искат да работят.


 • Моят поглед върху историята е, че в повечето случаи лошото държавно управление е резултат от твърде голяма (всеобхватна) власт.


 • Да насилваш човек да плаща с данъците си за разпространението и приложението на идеи, в които той не вярва или ненавижда, е престъпление (грях) и тирания.


 • Най-силният аргумент за това, че хората трябва да имат право на лично оръжие, е самозащитата в крайни случаи – хората трябва да се защитават срещу тиранията на властта.


 • Когато започнем да се прескачаме един друг в големи градове, както е в Европа, ще станем толкова корумпирани (развратени), колкото са в Европа.


 • Наложително е всяко поколение да изплаща дълговете си. Това е един принцип, който, ако бъде изпълнен, ще спести половината от войните по света.


 • Предвиждам щастливо бъдеще за американците само ако не разрешат на правителството да погуби професиите, свързани с физически труд, под претекст, че това е грижа за хората.