Възпитание — Възпитаност

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


 • …Ако ти си мъдър и по-добър баща, отколкото съм аз, то ти от най-ранни години ще убедиш своя син, че именно той е господар на своя живот, за да не се оплаква после от тебе, който си му дал живот.Дени Дидро • Баща е този, който възпитава, а не този, който създава.Менандър


 • Баща ми беше дребен търговец и все се стараеше да ме възпитава в този дух. Обаче бяха много честни и много работливи хора. Когато бах в Мадан, при баща ми, не го обичах, защото много ме караше да работя. Другите деца играеха футбол, а мене ме караше да ходя по магазините, да гледам къде-какво става… Той беше такъв човек: седем дни само работа. И нямах много приятно детство – така да си играя с други деца, защото той искаше да ме калява в работата. В детството това го отбягвах. Обаче като отидох в Америка, … бях подготвен за работа и работех на 2-3 работи и се оправях много бързо.Шефкет Чападжиев


 • Беше време, когато от децата не се очакваше нищо, освен послушание; сега от тях се очаква всичко, освен послушание.Анатол Брояр

 • Великата тайна на възпитанието е да насочваш честолюбието към подходящите дисциплини.Адам Смит


 • Всички ние се раждаме мили, чисти и непосредствени; затова трябва да бъдем възпитавани, за да станем пълноценни членове на обществото.Джудит Мартин


 • Възпитавайки детето, трябва да се мисли и за предстоящата му старост.Жозеф Жубер • Възпитанието е усвояване на добри привички.Платон • Възпитанието има за задача да засее в сърцата полезни и за индивида, и за обществото навици.Клод Адриан Хелвеций


 • Възпитанието има за цел да направи човека самостоятелно същество, т.е. същество със свободна воля.Георг Хегел
 • Възпитаните хора уважават човешката личност и затова са винаги снизходителни, меки, вежливи и отстъпчиви.Антон Чехов


 • Въпреки обичая на повечето бащи по онова време – додето обядват, да държат прави децата си, уж да ги научат на почит към старите – Марко винаги туряше своите на софрата. Също и кога имаше гости, той викаше синовете си да присъствуват. "Нека да добиват господарски нрави — обясняваше той, — а не да се дивят и гушат пред хората като Анко Разпопчето." Анко Разпопчето се спряпаше от срам, колчем срещнеше човек в панталони от черно сукно.Иван Вазов, из романа "Под игото" • Да възпитаваш не значи само да храниш и отглеждаш, но и да даваш насоки на сърцето и ума; а нима именно заради това от майката не се изисква и характер, и наука, развитие, достъпност до всички човешки интереси?Висарион Белински • Да се наказват телесно децата … е низко и характерно само за робите. … Детето, което не го оправят порицанията, привиква към побоите и се научава да ги понася с робско упорство.Квинтилиан, из "Обучението на оратора" • Децата трябва да бъдат глезени — тогава от тях израстват истински разбойници.Евгений Шварц


 • До женитбата имах шест теории за възпитанието на децата. Сега имам шест деца и нито една теория.Джон Уилмонт
 • Доброто възпитание не е в това да не разлееш сос на покривката, а да не правиш забележка на този, който го направи.Антон Чехов


 • Домът е главното училище за човешки добродетели.Уилям Елъри


 • Изключително трудно е да станеш нещо различно от това, което си възпитан да бъдеш.Флоринда Донер • Как се възпитават деца знае всеки, с изключение на тези, които ги имат.Патрик О'Рурк


 • Когато възпитаваш, най-добре е преди това напълно да се успокоиш и да действаш хладнокръвно.Сизар Милан, из "Говорещия с кучета"


 • Колкото по-малко възпитателят се старае да внушава, толкова по-голямо уважение той самият внушава.Феликс Кривин


 • Най-доброто, което можем да дадем на децата си, това е да ги научим да обичат себе си.Луиз Хей


 • Не бива добрината да се изражда в слабост. Когато си мъмрил справедливо, трябва да останеш в справедливостта, без да се оставяш да се разнежваш, измъчвайки се, че си причинил болка, че си видял някого да страда и плаче. Да тичаш след засегнатата [новистка], за да я утешаваш, означава да й сториш повече зло, отколкото добро. Да я оставиш сама на себе си, означава да я принудиш да се обърне за помощ към добрия Бог, за да види своите грешки и да се смири. Иначе свикнала да получава утешение след всяко заслужено смъмряне, тя ще постъпва при същите условия винаги така, както прави едно разглезено дете, което вика и тропа с крака, докато майка му дойде, за да изтрие сълзите му.Тереза от Лизио • Ние се намираме под силното впечатление на първия ни преподнесен нам урок за добро или зло – и това впечатление в много отношения определя нашия по-нататъшен живот.Шарл дьо Сент-Евремон


 • Не съм подготвен да бъда баща. … Това не е като да обучаваш пилоти. Няма учебна програма. Всичко е практическа тренировка. — из филма „Военна база "Пенсакола"


 • Няма толкова лош човек, че доброто възпитание да не го направи по-добър.Висарион Белински


 • Оръдие и посредник при възпитанието трябва да бъде любовта, а цел – човечността.Висарион Белински • От всички творения най-хубавото е – получилият прекрасно възпитание човек.Епиктет


 • Поведението навън, започва още от дома.Сизар Милан, из "Говорещия с кучета"


 • Предметите, с които се обучават децата, трябва да съответстват на тяхната възраст, в противен случай има опасност у тях да се развие склонност към умуване, мода, тщестлавие.Имануел Кант
 • Родителите й вече не сте ти и жена ти, а Аксел Роуз и Мадона. Петте минути, които й отделяш, не са нищо пред тяхната атака. Не можеш да се мериш с тях… А освен че си лош баща, хлапаците днес се развиват с десет години пред нас. — из филма "Истински лъжи"


 • Родителите обичат своите деца с тревожна и снизходителна любов, която ги разваля. Има и друга любов – внимателна и спокойна, – която ги прави честни. Това именно е истинската любов на бащата.Дени Дидро


 • Самовъзпитанието е най-трудната разновидност на самообслужването.Евгениуш Коркош


 • Строгостта на бащата е превъзходно лекарство – в него има повече сладост, отколкото горчивина.Епиктет


 • Съвет към родителите и възпитателите: децата не трябва да се бият, освен в случай на самоотбрана.Етиен Рей


 • Tвърдя, че желанието да накараме учениците да се държат "възпитано" странно напомня опитите да ги накрараме да дават правилни отговори в час. Логиката на конструктивизма, че ударението върху правилните отговори не помага на децата да развият мисленето си, предполага, че ударението върху правилното поведение също не помага на децата да станат по-добри.Алфи Кон, из "Митът за дисциплината"


 • Тезата ми е, че първите въпроси, които трябва да си зададем са: "От какво се нуждаят децата?", а след това: "Как можем да задоволим тези нужди?" Ако тръгнем оттук ще стигнем до съвсем различни изводи, отколкото ако се питаме: "Как да накараме децата да правят това, което искаме?"Алфи Кон, из "Митът за дисциплината"


 • Хората, които викат, псуват и крещят, правят това, защото като деца са се научили, че е по-лесно да извикаш, отколкото да си губиш времето да преследваш целта си с разумни средства. … Като родители ние сме отговорни за това да не позволяваме на децата си да постигат своето чрез викове и крясъци. Ако допуснем тактиката им да успее, като възрастни те няма да бъдат способни да се справят с нормалните препятствия в живота. Когато говорят яростно и с гръмки фрази, ние не трябва да се поддаваме, а спокойно да им дадем да разберат, че подходът им няма да доведе до нищо. За това са нужни много родителски кураж, търпение и самоувереност.Честър Карас, из "Търговските преговори – стратегии и тактики"
 • Човек е на практика възпитаник на всички заобикалящи го предмети, на всички онези положения, в които го постави случаят.Клод Адриан ХелвецийСродни страници: