Алфред Норт Уайтхед (англ. Alfred North Whitehead, 1861–1947) е английски математик и философ.


  • В крайна сметка детето е наследник на многовековна цивилизация и ще бъде глупаво да го оставим да блуждае по интелектуалния лабиринт на човека от ледниковата епоха.


  • "Глупавият" въпрос е първият намек за развитие в някаква съвършено нова посока.  • За нас е невъзможно първо да мислим, а после да действаме. От мига на раждането си ние сме потопени в действие и чрез мисълта си можем само да го насочваме в подходяща посока.  • Кучето скача на коленете ви, защото ви обича, а котката — защото така и е по-топло.  • С развитието на цивилизацията се увеличава количеството дейности, които можем да извършваме. без да мислим за тях.


  • Там, където достъпното знание би могло да измени положението на нещата, злото произтича от невежеството.