• „Децата трябва да бъдат глезени — тогава от тях израстват истински разбойници.“