• „Всички се раждаме обаятелни, свежи и спонтанни и трябва да се цивилизоваме, за да можем да станем част от обществото.“