Уилям Елъри (англ. William Ellery, 1727–1820) е американски юрист и конгресмен, един от 56-мата подписали Декларацията за независимост на САЩ, съставена от Томас Джеферсън.


 • Несъмнено човек се труди, за да направи по-добри своите условия, но първо, за да направи по-добър себе си.
  Undoubtedly a man is to labor to better his condition, but first to better himself.


 • Предназначението на трудностите е да ни предизвикат, а не да ни обезсърчат. Човешкият дух израства по-високо при сблъсък.
  Difficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict. • Всеки ум е създаден за знания и за растеж – и извършва прегрешения, когато е обречен на невежество.
  Every mind was made for growth, for knowledge, and its nature is sinned against when it is doomed to ignorance.


 • Домът е главното училище за човешки добродетели.
  The home is the chief school of human virtues.


 • Най-лошите тирани са тези, които се настаняват в нашите собствени души.
  The worst tyrants are those which establish themselves in our own breasts.


 • Правителството не е, за да осигурява щастие, а за да осигури на хората възможности сами да си постигат щастие.
  The office of government is not to confer happiness, but to give men the opportunity to work out happiness for themselves.


 • Гледаме напред във времето, когато силата на любовта ще замени любовта към силата. Тогава нашият свят ще разбере благото на мира.
  We look forward to the time when the power to love will replace the love of power. Then will our world know the blessings of peace.