Евгениуш Коркош

  • „Самовъзпитанието е най-трудната разновидност на самообслужването.“