Завист — Завистничество


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я • Докато са живи, доблестните хора възбуждат завист, когато вече не са (те вече не са и съперници) им въздават почти без всякаква завист.Тукидид • Завистта е безпокойство (неудовлетворение) на душата, произтичашо от това, че желано от нас благо притежава друг човек, който не считаме за по-достоен от нас да го има.Готфрид Вилхелм Лайбниц • Завистта е може би най-разпространеното чувство на този свят. Всички се стремят да заемат място по-горе от другите. … А тези най-отгоре започват да се бият. — из филма "Сбогом, моя кралице" • Завистливецът е нещастен или когато него го постигне нещастие, или когато на някой друг му провърви.Бион от Бористенос


 • Завистникът е враг на самия себе си, защото страда от злото, което сам е причинил.Шарл Монтескьо


 • Завистниците умират, но завистта — никога.Молиер


 • Завистта е враг на щастливите.Епиктет
 • Завистта е омраза, доколкото тя така въздейства върху човека, че той се наскърбява от щастието на другия, и напротив радва се на неговото нещастие.Барух Спиноза

 • Завистта поставя началото на раздора между хората.Демокрит


 • Защо завистниците са винаги от нещо огорчени? Защото ги ядат не само собствените им несполуки, но и успехите на другите.Абу ал Фарадж


 • Защото завистта за твоя ум е като болка за окото. / От завистта ще ослепее дори и разумът ти твой.Абдурахман Джами • Който се занимава само със своите дела, намира малко основания за завист.Френсис Бейкън
 • Малцина от нас могат да понесат щастието — имам предвид щастието на ближния си.Марк Твен


 • Мнозина възприемат всеки шилинг в чуждия джоб като лична обида.О'Хенри


 • Може да се счита за напълно свободен от завист само този, който никога не е изучавал себе си.Клод Адриан Хелвеций

 • Не хулят само тези, които не заслужават да им се завижда.Есхил • Ние прекарваме времето си, завиждайки на хора, каквито не бихме искали да бъдем.Жан Ростан


 • Нравственото негодувание е завист с ореол над главата.Хърбърт Уелс


 • От всички страсти завистта е най-отвратителната. Под знамето на завистта шества ненавистта, предателството и интригата.Клод Адриан Хелвеций


 • По-добре да си обект на завист, отколкото на състрадание.Херодот


 • По-лесно е да се откажеш от това, което имаш, отколкото от завистта към това, което нямаш.Жан Ростан


 • Поздравленията са най-изисканата форма на завист.Юлиан Тувим • Понякога забелязваш собственото си щастие едва по завистта, която то предизвиква.Етиен Рей


 • Предпочитам неприятелите ми да ми завиждат, отколкото аз да завиждам на неприятелите си.Плавт


 • Състраданието е мъка за чуждото нещастие, а завистта е мъка за чуждото щастие.Платон


 • Човек е готов на много неща, за да събуди любов, но ще се реши на всичко, за да предизвика завист.Марк Твен