Барух Спиноза
Барух Спиноза
Вижте също:
Wikipedia-logo-v2.svg Статия в Уикипедия
Commons-logo.svg Материали в Общомедия
Gutenberg ico.png Творби в Проект Гутенберг

Барух Спиноза (хол. Baruch Spinoza; 1632—1677) или още Бенедикт де Спиноза (Benedictus de Spinoza) е холандски философ от еврейски произход.


  • Ако искаш бъдещето да е различно от миналото, не забравяй миналото.


  • Боязън е желанието да избегнем чрез по-малко зло едно по-голямо зло, от което се страхуваме.


  • Вежливостта или скромността е желание да се извърши това, което се нрави на людете, и да се изостави това, което не им се нрави.


  • Всичко възвишено е толкова трудно, колкото и рядко.


  • Завистта е омраза, доколкото тя така въздейства върху човека, че той се наскърбява от щастието на другия, и напротив радва се на неговото нещастие.


  • Любовта е силна като смъртта.


  • Малодушен е онзи, който знае какво решение да вземе, за да направи добро или да попречи на нещо зло, но не го прави.


  • На човек който се срамува е присъщо желанието да живее честно.


  • Надменност е поради любов към себе си, човек да има по-високо мнение за себе си, отколкото подобава.


  • Най-доброто качество на парите е тяхното количество.

  • Свободният човек не мисли за нищо тъй малко, както за смъртта, и неговата мъдрост е размишление не върху смъртта, а върху живота.


  • Срамът е известна тъга, възникваща у човек когато вижда, че неговите постъпки се презират от другите.


  • Срамът е неудоволствие, съпроводено от идеята за някое наше действие, което другите, както ни се струва, порицават. Обяснението… трябва да се обърне внимание на различието, съществуващо между срама и скромността. Срамът е неудоволствие, следващо постъпката от която ни е срам; скромността е страх или боязън от срама, пречещ на човека да допусне нещо срамно. Скромността обикновено се противопоставя на безсрамието, които по природа не са свързани, а само на думи.


  • Състрадание е скръб, придружена от идеята за едно зло, което е постигнало другиго, за когото си представяме, че ни е подобен.