Александър Дюма — баща

френски писател

Александър Дюма - баща (Alexandre Dumas, père, 1802 - 1870) е френски писател - романист.

 • Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта не им проправяше път.
 • И не забравяйте, че човешката мъдрост се крие в повелята: “Чакай и се надявай!“
  "Граф Монте Кристо"
 • Колкото и добре да говориш, ако приказваш прекалено много, в крайна сметка ще започнеш да говориш глупости.
  "Граф Монте Кристо"
 • Моите мечти нямат граници — аз винаги искам невъзможното.
 • На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.
  "Граф Монте Кристо"
 • Не дървото изоставя цвета, а цветът напуска дървото.
 • Ние често пъти минаваме покрай щастието без да го видим, без да го погледнем...или ако сме го видели и погледнали — то не сме го познали.
 • Струва ми се, че щастието не се отдава на човека толкова лесно! Щастието прилича на онези приказни дворци, вратите на които се пазят от дракони. Трябва да воюваш с тях, за да влезеш вътре.
  "Граф Монте Кристо"