Херодот (гр. Ηρόδοτος, лат. Herodotus; ок. 484 – 425 г. пр.н.е.) e древногръцки историк, считан за "баща" на науката история.


 • Предавам разказаното.
  (лат.) Relata refero.


 • Ако всички хора биха изнесли поне веднъж на пазара своите грехове и пороци, то всеки, след като огледа пороците на съседа си, с радост би си занесъл вкъщи пак своите.


 • Ако не бъдат изказани противоположни мнения, то няма сред какво да се избере най-доброто.


 • Длъжен съм да предам всичко, което ми се разказва, но да му вярвам – не съм длъжен.


 • Заедно с дрехата жените смъкват от себе си и свенливостта.


 • Истински мъжественият човек трябва бъде дори плах, когато се вземат решания и трябва да претегля всички случайности; но при изпълнението вече трябва да е смел.


 • Клеветата е ужасна затова, защото тук жертва на несправедливостта е една, а нейните творци са двама: този, който разпространява клеветата, и този който й вярва.


 • Не поправяй бедата с беда.


 • По-добре да си обект на завист, отколкото на състрадание.


 • Открай време хората имат мъдри и прекрасни афоризми; трябва от тях да се поучим.


 • Ушите на хората са по-недоверчиви от техните очи.


 • Хората обикновено виждат в съня си онова, за което мислят през деня.


 • Хората, решени да действат, обикновено ги постигат сполуки, каквито, напротив, рядко отиват при онези, които само с това се занимават - да претеглят и да бавят.