Русия — Руснаци

държава в Източна Европа и Северна Азия
(пренасочване от Руснаци)
Русия
Русия
Русия
Вижте още материали:
В Уикипедия за: Русия
В Уикипедия за: Руснаци
В Общомедия за: Русия
В Уикиречник за: „Русия“
Знаме на Русия
Герб на Русия
 • Русия с ум не мож' я осъзна;
  ни общ аршин отгоре й да се прокарва:
  особена е нейната снага –
  в Русия може само да се вярва.
  Фьодор Тютчев • Русия от благодарност на своята верна и храбра съюзница Румъния й отсече Бесарабия, като я награди с едно парче наша земя, Добруджа!— Стефан Стамболов


 • Служа на Русия. И единствено на нея. — «Я России служу. Токмо ей одной.»Петър I


 • Предчувствам, че руснаците все някога, а може би и още докато сме живи, ще засрамят и най-просветените народи с успехи в науките, неуморимост в труда и величието на непоклатимата и гръмка слава.Петър I

 • Моите офицери симпатизират на Германия. Народът обича Русия. Аз съм правнук на Луи Филип. Царицата е дъщеря на италианския крал. А парламентът… парламентът, разбира се, е български. Оставям вам да си извадите заключението.Цар Борис III


 • Демокрацията в Русия не е заплашена, тъй като истинска демокрация у нас няма. Може да ни бъде отнето само нещо, което имаме.Александър Солженицин, в интервю за ТВ Россия


 • За Русия се изписваха хиляди думи, но има неща, за които никой не пише, а точно те са най-интересни.Джон Стайнбек, по време на желязната завеса


 • Разваляме руския език. Употребяваме без необходимост чужди думи. И ги употребяваме неправилно. Защо да казваме "дефекти", когато може да се каже грешка, недостатък или неточност? … Не е ли време да обявим война на употребата на чужди думи без необходимост?Владимир Ленин


 • Само с тържеството на болшевишка Русия може да дойде обединението на българското племе, само от болшевизма, от болшевишката съветска република ще дойде мирът, който ще бъде без обезщетение и без анексии. - Димитър Благоев, из реч при обсъждането на Ньойския договор в Народното събрание, 9 ноември 1919


 • Че как да не успее Русия с нейните природни богатства – те имат повече залежи от Менделеевата таблица…Тодор Живков
 • Нашата любов трябва винаги да бъде по-силна от омразата ни. Трябва да обичаме Русия и руския народ повече, отколкото ненавиждаме революцията и болшевиките. — «Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков.»Николай Бердяев


 • Отдавна знам, че живея в страна с букет от тежки наследствени и придобити заболявания.Лев Рубинщейн


 • Искам да създадем и у нас стабилно, не абстрактно гражданско общество. Руснаците трябва по-добре да опознаят Запада, да не се страхуват от него, да не се оставят да бъдат индоктринирани срещу демократичния Запад и капитализма. Трябва да направим всичко възможно, за да не бъдат спрeни опитите за изграждане на пазарна икономика и истинска демокрация със свободни граждани в една правова държава. Искам всеки обикновен руснак да получи своя шанс в живота в една нормална демократична страна, както обикновеният британец и американец го получават в своите страни.Михаил Ходорковски, из изказване на през пролетта на 2003, което се счита за причината Владимир Путин да стартира икономическото и политическото му унищожение • Ако в Русия всички закони се съблюдаваха строго, и никой не вземаше подкупи, животът в нея щеше да е напълно невъзможен. — «Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна.»Александър Херцен


 • Ако искате с една дума да изразите какво се твори в Русия, то би следвало да се каже: крадат!Николай Карамзин


 • В Русия царят е живият закон. Не се боят от царя - не се боят и от закона.Николай Карамзин


 • Евтинията на руските стоки е удостоверение за тяхната негодност. — «Дешевизна русского товара — это диплом на его негодность.»Антон Чехов, из писмо до Чехови, 14 май 1890 г.


 • Промяната на живота към по-добро, охолството и безделието развиват у руския човек най-нагло самомнение. — «Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое.»Антон Чехов


 • Руският човек обича да си спомня, но не обича да живее. — «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.»Антон Чехов


 • Руският човек има един непримирим, опасен враг, без който щеше да бъде исполин. Този враг е мързелът. — «Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный враг, не будь которого он был бы исполином. Враг этот — лень.»Николай Гогол • Каквото и да прави човек в Русия, все едно — жалко за него. — «Что человек на Руси ни делает, все равно его жалко.»Максим Горки


 • В Русия – само канцеларии и казарми. И всичко се върти около камшика и чина.Фьодор Тютчев


 • Примитивният московски царизъм е единствената форма, която дори и сега в най-добра форма съответства на руския дух.Освалд Шпенглер


 • И по руски обичай, според особеностите на руския характер, всеки, който получаваше пет години, се радваше, че не са десет. Лепнат ти десет – радваш се, че не са двадесет и пет, а който е с двадесет и пет – подскача от радост, че не са го разстреляли. В лагерите това степенуване – пет, десет, петнадесет – го няма. Достатъчно е да кажеш на глас, че работата е тежка – и следва разстрел.Варлам Шаламов


 • Всички добрини трябва да се помнят сто години, а всичко лошо – двеста. Ето с това схващане се отличавам от всичките руски хуманисти на деветнайсети и двайсети век.Варлам Шаламов


 • Русия е страна на проверките, страна на контрола. Мечтата на всеки истински руски човек – на затворника и на волнонаемия – е нещо, някого да проверява. Първо, аз съм нечий началник. Второ, гласувано ми е доверие. Трето, за такава работа нося по-малка отговорност, отколкото, ако произвеждам нещо.Варлам Шаламов • У нас самодържавие означава, че в Русия всичко се държи от само себе си.Пьотр Вяземски


 • Цялата държавна процедура у нас (в Русия - бел.цит.) се заключава в два метода: ръкополагане и ръконалагане.Пьотр Вяземски


 • Струва ми се, че Полетика е казал: "В Русия има спасение от лошите мерки, които правителството предприема: лошото им изпълнение."Пьотр Вяземски • От мисъл до мисъл у нас (в Русия - бел.цит.) има пет хиляди версти. — «У нас от мысли до мысли пять тысяч верст.»Пьотр Вяземски


 • Що за проклета страна си ти, Русия – кога ще мръднеш поне малко?Петър I


 • Русия – мрак.
  Русия – гнет.
  Неразорана целина.
  Вертеп…
  Свирепа тишина.
  На север – тундри, ветрове,
  на юг – безкрайни диви степи.
Никола Вапцаров, из стихотворението "Пушкин"


 • Русия, в мен съмнение роди
  прогресът ти — съдба житейска!
  Селяшка изба бе преди —
  сега си станала лакейска.
Фьодор Тютчев


 • Не се ценят талантите, ни стар, ни нов:
  в Русия глуха лутат се бездомни.
  За дарованието на Крилов
  единствено параличът напомни.
Кондратий Рилеев