Сръбски пословици и поговорки

Уикимедия списък
(пренасочване от Сръбска пословица)
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Сръбски език
 • Бог високо, Русия далеко.
  Бог високо a Русија далеко
 • Много баби, хилави деца.
  Где много баба килава cу деца.
 • Ние и руснаците сме 200 милиона.
  Нас и Руса двеста милиона.
 • Тихите води ронят брега.
  Тиха вода брег рони.
 • Треските не падат далече от дънера.
  Ивер не пада далеко од кладе.
 • Крушата не може да роди ябълка.
  Не мож' крушка да роди јабуку.
 • Гарван гарвану око не вади.
  Врана врани очи не вади
 • Който вечеря с вино, закусва с вода.
  Ко вино вечера воду доручкује.
 • Няма хляб без мотика.
  Нема хлеба без мотике.