Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Дванайсетте стола

Дванайсетте стола (Двенадцать стульев) е роман на Иля Илф и Евгений Петров, написан през 1928 г.


 • A ключа от апартамента с парите не щеш ли?!
  Может быть тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?


 • Баща ми беше турски поданик.
  Мой папа был турецкоподданный!


 • Кажете… Двеста рубли могат ли да спасят гиганта на мисълта.
  Скажите… А двести рублей не могут спасти гиганта мысли?


 • Киса, отдавна искам да Ви попитам като художник художника: можете ли да рисувате?
  Киса, я давно хотел Вас спросить как художник художника: Вы рисовать умеете?


 • Ние с Вас сме чужди на този празник на живота.
  Мы с Вами чужие на этом празднике жизни.


 • Половината е моя, другата половина – наша.
  Половина моя – половина наша…


 • Предупреждавам: ние имаме дълги ръце!
  …предупреждаю: у нас длинные руки!


 • Русия няма да ви забрави!
  Россия вас не забудет!


 • Смятам, че пазарлъкът тук е неуместен.
  Я полагаю, что торг здесь неуместен!


 • …Сутрин пари – вечер столове. Или вечер пари – нощем столове.
  …Утром деньги – вечером стулья. Или вечером деньги – ночью стулья…


 • Ще ви дам парабел.
  Я дам вам парабеллум!