Иля Илф (ист. име Иля Арнолдович Файнзилберг; 18971937) е руски писател-сатирик. Работил съвместно с Евгений Петров.

  • Ако устроят конкурс за лъжци, победител ще бъде този, който казва истината.
    Если бы устроили конкурс лжецов, то победить бы смог только тот, кто говорил бы правду.
  • Всички талантливи пишат различно, а всички бездарни — еднакво и дори с един и същ почерк.
    Все талантливые пишут разно, все бездарные — одинаково и даже одним почерком.
  • Няма шахматист, който, след като е загубил партията, да не каже, че е имал печелившо положение.
    Тот не шахматист, кто, проиграв партию, не заявляет, что у него было выигрышное положение.

Вижте също

редактиране