• „Не се ценят талантите, ни стар, ни нов:
в Русия глуха лутат се бездомни.
За дарованието на Крилов
единствено параличът напомни.“