Стефан Стамболов

български държавник

Стефан Стамболов (18541895) е бележит български държавник, поет и революционер.

 • Ако не е вярно, че руското правителство, или руский автократ не желае да види Отечеството ни самостоятелно и голямо, защо бидоха повикани назад руските офицери, когато ний стояхме през една война с Турция или със Сърбия?
Плоча с цитат от Стамболов в местността Оборище: "Не щеме ний богатство, не щеме ний пари, искаме свобода, човешки правдини" (Из "Марша")


 • България не се нуждае от такъво Руско приятелство! Отивам и по-надалеч: Подобно "приятелство" на официална Русия е вредително за нас


 • Не е ли по-добре за наший народ, не е ли по-разумно за нашата политика, не е ли по-достойно за Княза, правителството и народа, да си гледаме работата без да се унижаваме през когото и да е, без да признаваме, че един български въпрос съществува, без да чакаме помощ за нашите народни стремления от там, гдето помощта си много скъпо продават?


 • От официална гледна точка на руското правителство, ний бяхме длъжни да изплатим освобождението си с независимостта си.


 • ... признавам, че България дължи своето политическо въздигане на жертвите на братский нам руски симпатичен народ. Тези чувства са силни у нас Българите, и както нас ще ги пазят и синовете ни; но те нямат нищо общо с чувствата ни към руското правителство, върху което добродушний руски народ няма ни най-малко влияние. Вие, г. Стоилов, експлоатирате тези ни чувства към руский народ за в полза на вашите комбинации с руското правителство!


 • Русия от благодарност на своята верна и храбра съюзница Румъния й отсече Бесарабия, като я награди с едно парче наша земя, Добруджа!


 • Ако окупират България, да стоиме ли или да напуснеме? И тоя въпрос седи... някои ще ходят във Влашко, други в Цариград, трети ще остават... Какво ще правя аз още не съм решил, че нямал съм и доста време да помисля. Ще гледаме и ще видим. Ако Отечеството пропадне, какво има ако и някоя българска мушица си намери гроба в същата яма и по същото време?


 • И тоя Димитровден бехме живи и честити да посрещниме и прекараме честито. Добре е такива светли народни празници да ги минуваш в Отечеството си, а особено под бащината си керемида. Весело ти е и е приятно. Димитров ден. Ще ли го срещнем и догодина в бащината си земя. О, Боже, ако България ще пропадне завинаги, ако московецът дойде да я пороби и поруси, земни ми живота, а не ма оставяй да доживея да видя с очите си позора и смъртта на моето мило и драго Отечество...


 • И за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, но ще изтегля България!


 • Малките свои честолюбия и разлики на мнения да оставиме настрана и да пожертваме пред олтара на Отечеството си!


 • Не трябва да се освобождава никой народ. Народите трябва да се освободят сами, или да загинат!


 • Предателите на Отечеството не заслужават милост.