Спор — Диспут

(пренасочване от Спор)
 • В диспутите спокойното състояние на духа, съчетано с известна благожелателност, е признак за наличие на определена сила, в следствие на която разсъдъкът става уверен в своята победа.Имануел Кант • Взаимното послушание и благожелателство, достигнато без предварителна борба, е проявление на бездейност и страхливост, и несправедливо носи името "единомислие".Плутарх


 • Във всеки спор ние защитаваме не своята гледна точка, а своето Аз.Пол Валери


 • Въздържай се от спор – спорът е най-неизгодното условие за убеждаване. Мненията са като гвоздеи: колкото повече удряш по тях, толкова повече се забиват.Ювенал • За всяко неутрално съобщаване на обективен факт от ваша страна, ще се намери някой, който да го интерпретира като заемане на позиция в спор, за който дори не подозирате, че съществува.Ричард Докинс


 • Изкуството да се спори е в умението да не се позволи на противниковата страна да се изкаже.Турска поговорка


 • Нашето его е прекалено заето с това да бъдем прави. Заради този его-проблем ние неохотно приемаме поражението. Всъщност всеки би трябвало да е щастлив, когато загуби един спор, защото така би го приключил, получавайки повече от това, което е имал в началото.Едуард де Боно, из "Научете детето си как да мисли"


 • Спорѝ за своите ограничения, и бъди сигурен, че са твои.Ричард Бах


 • Спорѝ с човек, по-умен от теб: той ще те победи, но от това поражение ти ще извлечеш полза за себе си. Спорѝ с човек равен по ум на теб: никой няма да победи, но в крайна сметка ще изпиташ удоволствие от борбата. Спорѝ с човек с по-слаб ум: спори не от желание за победа, а защото можеш да му бъдеш полезен. Спорѝ дори и с глупака! Няма да получиш нито слава, нито изгода… Но защо пък понякога да не се позабавляваш!Иван Тургенев


 • Спорът никога и никого не убеждава.Волтер • Спорът си е спор. Дано продължи по-дълго. Свърши ли, свършва и интересът на партньорите един към друг. Замислям се и над фонетичната близост на спор и спорт.Теди Москов
 • Човек наистина не може да спори с математическа теорема.Стивън Хокинг