Мълчание — Мълчаливост — Сдържаност

  • Ако искаш да чуеш как душата ти пее, позволи на мълчанието да владее около теб.Артуро Граф


  • Да изслушва – това е вежливост, която умният човек често оказва на глупака, но на която последния никога не отговаря със същото.Пиер Декурсел  • И дълго вслушан с трепет непонятен / в словата на кристалното мълчанье, / аз спомням за деня си невъзвратен / и пролетното слънчево сиянье.Димчо Дебелянов


  • Казват, че природата затова е дала на всеки от нас две уши и един език, за да говори по-малко и да слуша повече.Плутарх  • Който знае много, е мълчалив; който говори много, нищо не знае.Лао Дзъ
  • Мълчанието може да бъде най-тежко обвинение.Менандър

  • Нито една произнесена дума не е донесла толкова полза, колкото множеството неказани.Плутарх


  • По-добре дръжте устата си затворена и оставете хората да ви смятат за глупави, отколкото да я отворите и да разсеете всички съмнения…Марк Твен
  • Понякога у него се появяват проблясъци на мълчание, което прави беседата с него интересна.Сидни Смит


  • С пръст затисни си устата. — «Digito compesce labellum.»Ювенал